Förhandlingsresultat för kollektivavtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter

Fackförbundet Jyty rf, Undervisningssektorns fackorganisation OAJ rf, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf och Bildningsarbetsgivarna rf har avtalat om kollektivavtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter. Avtalet har godkänts i parternas förvaltningar.

Avtalsperiod och löneförhöjningar

Avtalsperioden för kollektivavtalet för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter är 9.8.2022-31.3.2024. I avtalet finns ingen skild uppsägningsmöjlighet.

År 2022 är den allmänna förhöjningen 1.9.2022 2,0 %. Den lokala justeringspotten är 0,55 % och fördelas som en allmän förhöjning om man inte uppnår enighet om dess användning senast 30.9.2022.

Lönejusteringarna år 2023 genomförs 1.8.2023 eller vid annan tidpunkt som parterna kommer överens om. Lönejusteringarna bestäms enligt det aritmetiska medeltalet från kollektivavtalet för Teknologiindustrins arbetstagare, kollektivavtalet för funktionärer i Kemiska sektorn och kollektivavtalet för Teknologiindustrins funktionärer. Löneförhöjningarna genomförs till 70 % som en allmän förhöjning och till 30 % som en lokal justeringspott, vars storlek bestäms av arbetsgivaren, om enighet inte uppnås.

Ifall förbunden inte uppnår enighet om löneförhöjningens belopp eller förhöjningstidpunkten senast 30.4.2023 tillsätts en förmedlingskommitté på någonderas initiativ. Båda parterna utser tre medlemmar till förmedlingskommittén och inbjuder som ordförande riksförlikningsmannen eller person utnämnd av denne.

Familjeledighetsreformen

Familjeledigheten med lön förlängs. I fortsättningen betalas lön för 40 vardagar för graviditetsledigheten, och dessutom får båda föräldrarna lön för de första 32 vardagarna av föräldraledigheten.

Tilläggsinformation: Marja Lounasmaa, Rosa Marttila