Fackförbundet Jyty: Välresurserat ungdomsarbete förebygger gängbrottslighet

Enligt Jyty kan man förbättra ungdomsarbetets effektivitet genom att göra ungdomslagen ännu mer förpliktande.

Den nationella Ungdomsarbetsveckan, som började på måndagen, firas i år mitt i en het diskussion om gatugäng och ungdomsvåld. Fackförbundet Jyty påminner att man inte ska glömma så kallade mjuka metoder i bekämpandet av gängkriminaliteten.

– Förebyggande är den effektivaste metoden att förhindra ungdomars marginalisering och gängkriminalitet. Ungdomsarbetet är en viktig del av ankarsamarbetet som utförs med polisen och socialarbetarna, och genom vilket man kan ta itu med problemen tillräckligt tidigt, säger Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima.

Regeringen håller på att senast till slutet av 2023 göra upp ett åtgärdsprogram, där man gör linjedragningar för förvaltningsövergripande åtgärder för att avvärja ungdoms- och gängkriminalitet. Jyty anser det vara viktigt att ungdomsarbetet starkt syns i metodurvalet och att det också finns finansiering för det.

– Tilläggssatsningar borde absolut riktas till det förebyggande arbetet, annars blir problemen bara värre och dyrare. Ett välresurserat ungdomsarbete betalar sig tillbaka mångfalt, betonar Voima.

Enligt Fackförbundet Jyty är en central metod att utveckla ungdomsarbetets effektivitet och jämna kvalitet att förnya ungdomslagen. Den nuvarande ungdomslagen ger väldigt vaga ramar för hur man i kommunerna bör förverkliga ungdomsarbetet och -verksamheten. Den förra ungdomslagen, som stiftades 2006, fastställde noggrannare kommunens ansvar.

– Ungdomslagen bör göras mer förpliktande. Finansieringen av ungdomsarbetet bör vara en bestående del av kommunernas budgetering. Nu förverkligas största delen av ungdomsarbetet genom utomstående finansiering, såsom projektfinansiering eller statsbidrag. Effektivt ungdomsarbete kan inte göras på det här viset, påpekar Jytys regionverksamhetsspecialist Jani Loponen.

Ordförande Jonna Voima ser som utgångspunkt för ungdomslagen de ungas bästa, vilket borde framgå i lagen.

– I både lagen om småbarnspedagogik och lagen om grundläggande utbildning har man lyft fram barnets bästa som lagens primära mål. Också för ungdomslagens del är det skäl att granska huruvida man kan komplettera lagen med en motsvarande prioritet för ungdomens bästa, föreslår Voima.

Den nationella Ungdomsarbetsveckan firas 9-15.10.2023. Veckan koordineras av Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians, och Fackförbundet Jyty är en av veckans huvudsamarbetspartners.

Tilläggsinformation hos Jyty:

Ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi
Regionverksamhetsspecialist Jani Loponen, tel. 040 701 0051, jani.loponen@jytyliitto.fi

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområden, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: