Fackförbundet Jyty inledde kommunsektorns avtalsförhandlingar – de nuvarande avtalen sades upp

​Jyty inledde förhandlingar om kommunsektorns kollektivavtal tisdagen 11 januari 2022. Samtidigt sade Jyty för sin del upp de nuvarande kommunbranschavtalen, dvs det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), social- och hälsovårdens avtal (SH-avtalet) och den tekniska personalens avtal (TS).

– De nuvarande kommunbranschavtalen är i kraft till slutet av februari. Att uppnå ett förhandlingsresultat i de påbörjade förhandlingarna verkar minst lika svårt som för två år sedan då en avtalslösning uppnåddes först när sommaren stod för dörren, konstaterar Jytys ordförande Jonna Voima.

I avtalsförhandlingarna representeras personalen av tre huvudavtalsorganisationer i kommunsektorn, Offentliga sektorns union JAU, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Social- och hälsovårdssektorns förhandlingsorganisation SOTE. Den offentliga sektorns union JAU består av Jyty och JHL tillsammans. På andra sidan i förhandlingarna står Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, som representerar arbetsgivaren.

För Fackförbundet Jyty är det viktigt att alla branschers arbetstagare får löneförhöjningarna som allmänförhöjningar. För de lägsta lönerna vill man ha större förhöjningar med en s k blandlinjelösning. Då betalas förhöjningarna för de lägre lönerna som ett eurobelopp till en viss gräns och först i de högre lönerna som en procent. Ifall man avtalar om en justeringspott bör den betalas som en allmänförhöjning för alla om man inte lokalt når samförstånd om fördelningen.

– Vi kräver rejäla förhöjningar på de lägsta lönerna, för alla måste klara sig på sin lön, betonar Jonna Voima.

I förhandlingarna bör fästas uppmärksamhet speciellt vid förverkligande av lönejämställdhet och arbetshälsa. Lönernas ojämställdhet syns framför allt när man jämför olika sektorer och branscher. Lönerna för många kvinnodominerade branscher är i en lönegrop. Ett problem är också att arbetstagare med samma utbildningsnivå inte ligger på samma lönenivå. Som en lösning på detta föreslår Jyty ett mångårigt löneprogram.

– Utöver löneförhöjningarna bör också arbetsvillkoren beaktas, bland annat arbetstidsbestämmelsernas utveckling, som har en direkt koppling till arbetshälsan, säger Voima.

Lönejämställdhetens och arbetshälsans problem syns som en allt större arbetskraftsbrist i flera branscher.

– Det är onödigt att klaga på arbetskraftsbrist om lönen och arbetsvillkoren inte är i skick. Yrkesskickliga och kunniga arbetstagare bör betalas ordentlig lön och rejäla löneförhöjningar, avgör Jytys ordförande.

Läs mer om Jytys förhandlingsmål i cirkuläret som publicerades i december.

Tilläggsinformation:

Ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi
Intressebevakningsdirektör Marja Lounasmaa, tel. 040 5945872, marja.lounasmaa@jytyliitto.fi

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.