Fackförbundet Jyty är besviket på budgetmanglingen – ”Ett historiskt orättvist budgetförslag”

Regeringen tänker inte backa med de i regeringsprogrammet föreslagna nedskärningarna av arbetslöshets- och socialskyddet, vilka mycket brett riktar sig mot dem med låga inkomster.

– Nedskärningarnas inriktning öppnades inte i budgetmanglingens beslut, men regeringen meddelade att den är mer förbunden än tidigare att förverkliga sparåtgärder för den offentliga ekonomin i enlighet med regeringsprogrammet. Detta innebär kraftiga nedskärningar, som riktas mot dem med små inkomster. Vi anser budgetförslaget vara historiskt orättvist, säger Jytys ordförande Jonna Voima.

Orättvisan syns enligt Jyty också i hur regeringen beaktar den mycket omtalade sänkningen av arbetslöshetsförsäkringsavgiften i beskattningen: på grund av avgiftssänkningen görs en skatteåtstramning som motsvarar effekten av regeringens egna åtgärder för löntagarna, men inte för arbetsgivarna.

– Åtminstone här hade man kunnat utöva objektivitet. En sänkning av arbetslöshetsförsäkringsavgiften gagnar både arbetsgivarna och arbetstagarna, men bara arbetstagarnas andel snor man tillbaka för att balansera den offentliga ekonomin, påpekar Voima.

Jyty är också väldigt besviket på beslutet att dra in vuxenutbildningsstödet, för vilket Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och huvudavtalsorganisationerna vädjade ännu under budgetmanglingen. Vuxenutbildningsstödet har möjliggjort branschbyte och övrig inlärning under arbetskarriären.

– Beslutet är verkligt kortsiktigt. Vuxenutbildningsstödet har medfört dynamik för arbetsmarknaden, ökat kunnandet och förlängt arbetskarriärerna. Det skulle ha varit vettigt att vidareutveckla systemet, säger Voima.

Jyty ser också bra saker i budgetförslaget: regeringens utlovade finansiering för ungdomsarbetet och förebyggandet av ungdomsbrottslighet i skolor och läroanstalter signalerar om betydelsen av ungdomsarbetets yrkesmänniskor.

– Finansieringen av ungdomsarbetet borde vara en bestående del av kommunernas budgetering, och detta borde fastställas i ungdomslagen, framkastar Voima.

Tilläggsinformation:

Jytys ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområden, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: