Den jämkade arbetslöshetsförmånen ändras vid ingången av april

Från ingången av april inverkar lönen på jämkning av arbetslöshetsförmånen först vid den tidpunkt när lönen betalas. Ändringen minskar fördröjningen vid behandlingen av ansökningarna om ersättning för arbetslöshetstid.

Om till exempel lönen för ett ströjobb som utfördes i april betalas i maj, beaktas den löneinkomsten vid jämkning av arbetslöshetsförmånen för maj. I och med ändringen har den som ansöker om ersättning för arbetslöshetstid tillgång till en löneuträkning när hen fyller i sin ansökan. Dessutom har den sökande tillgång till den löneinkomst som inverkar på arbetslöshetsförmånens belopp när inverkan på förmånsbeloppet infaller.

Det sker inga andra ändringar i den jämkade arbetslöshetsförmånen vid ingången av april.

Vanliga frågor: Vilka ändringar av jämkad arbetslöshetsförmån genomförs inom kort och vad innebär ändringarna i praktiken? (www.stm.fi)