De bästa utvecklingsåtgärderna och de aktivaste utvecklarna i kommunsektorn fick pris

Kommunala
arbetsplatser och anställda fick pris för sitt resultatrika arbete för
arbetslivsutveckling och sin positiva inställning till
utvecklingsarbete. Priserna beviljades av KT Kommunarbetsgivarnas och de
kommunala huvudavtalsorganisationernas gemensamma program KunTeko 2020.

Prisutdelningen
gäller kampanjen Tekoja Tiskiin som genomfördes 2018. Syftet var att
lyfta fram och synliggöra det arbete för utveckling av arbetslivet som
görs i kommunsektorn. Sammanlagt 46 priser delades ut i fyra kategorier
inom olika sektorer och i olika delar av landet.

– En gemensam faktor när det gäller många av de prisbelönade
insatserna är att man har haft som mål att förbättra välbefinnandet på
arbetsplatsen och har utvecklat smidigare och mer kundinriktade tjänster
och processer, säger programchef Anna-Mari Jaanu.

Pris i flera kategorier

Över 70 utmaningar och närmare hundra nya utvecklingsåtgärder
anmäldes till tävlingen Tekoja Tiskiin.I tävlingen var det möjligt att
utmana en kollega som har utvecklat det kommunala arbetet att delta
eller berätta om en utvecklingsåtgärd på den egna kommunala
arbetsplatsen. KunTekos forum Framstegsarenan samlar åtgärder som
vidtagits i kommunala organisationer för att utveckla arbetslivet.
Närmare 400 utvecklingsåtgärder från olika sektorer är med.

 • I serien Inspirerande åtgärder belönades närmare 40 inspirerande och föredömliga utvecklingsåtgärder och arbetsplatser inom olika kommunala servicesektorer. De prisbelönta åtgärderna med beskrivning och kontaktuppgifter finns på Kuntekos webbsidor.
   
 •  I kategorin Undergörare premierades Tavastkyro kommun, Ikalis stad, Limingo kommun, Kontiolahti kommun, Kangasala stad, och Päijänne-Tavastlands samkommun för välfärd. Organisationerna har aktivt lyft fram sitt utvecklingsarbete.
   
 • I kategorin Arbetets hjältar prisbelönades sex
  kommunalt anställda som mycket aktivt har synliggjort sitt
  utvecklingsarbete på forumet Framstegsarenan. De som fick pris var Laura Kelhä, projektsakkunnig (Limingo kommun), Terhi Hakala, ansvarig vårdanställd och Pia Ekstam, sjukvårdare (Tavastkyro kommun) samt Kaija Rönni, servicechef (Ikalis stad).
   
 • I kategorin Bästa utmanare i tävlingen Tekoja Tiskiin prisbelönades de fyra mest aktiva utmanarna i tävlingen: Kati Halonen, välfärdsdirektör (Kangasala stad), Nina Holopainen, personaldirektör (Varkaus stad), Taina Niiranen, projektchef (Birkalands förbund) och Maria Vuorensola, projektchef (FCG Ab).

–  Kommunsektorn behöver erkännande för gott arbete, så nu
belönar vi anställda och organisationer för att de synliggjort arbetet
som görs ute i kommunerna. Utvecklingsarbetet behöver inte vara
besvärligt eller tungt. I Kunteko uppmuntras alla anställda att utveckla
sitt eget arbete, beskriver Anna-Mari Jaanu.

I KunTeko 2020, programmet för arbetslivsutveckling i kommun- och
landskapssektorn, eftersträvas arbetsplatser som ser till
produktiviteten, resultaten och kvaliteten i arbetslivet. Över 200
kommunala organisationer har deltagit i Kunteko åren 2015–2018.
Huvudfinansieringen för programmet kommer från Europeiska socialfonden.
Projektet finansieras också av KT och de kommunala
huvudavtalsorganisationerna.