Arkea Oy stannar kvar i Avainta ry:s kollektivavtal – Jyty godkände det lokala tidsbundna avtalet

Arkea Oy som ägs av Åbo stad, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdet JHL ry samt Tekniikka ja Terveys KTN ry har slutit ett lokalt avtal om Avainta ry:s kollektivavtal, som är i kraft för en viss tid, till slutet av AVAINTES-avtalsperioden som börjar år 2020. Arkea fortsätter som medlem i Avainta ry, och går inte över till Matkailu- ja ravintolapalvelut ry:s och Kiinteistötyönantajat ry:s kollektivavtal.

Avtalsförhandlingarna var svåra och en lösning uppnåddes först som en följd av en långvarig arbetskonflikt. Förhandlingar hölls flera gånger och Jyty strejkade i Arkea två gånger 6-8.11 och 27-29.11.

Det lokala AVAINTES-avtalet, som följs i Arkea Oy, träder i kraft från och med 1.1.2020. Det tidsbundna avtalet är i kraft till slutet av AVAINTES-avtalsperioden som börjar år 2020.

– För att uppnå ett avtal förutsattes att båda parterna gjorde kompromisser. Som en följd av det lokala avtalandet behölls arbetsvillkoren dock betydligt bättre än de skulle ha varit under det andra kollektivavtalet, säger Jytys ordförande Maija Pihlajamäki.

– Jyty kommer inte heller i fortsättningen att tillåta avtalsshoppande i bolag ägda av Åbo stad, och inte heller i andra bolag ägda av kommuner. Ett äkta avtalande om arbetsvillkor kan inte vara bara ett meddelandeärende från arbetsgivaren, betonar Jytys ordförande.

Kollektivavtalsshoppande innebär en situation där arbetsgivaren söker ett kollektivavtal som ligger på en lägre nivå för att försvaga anställningsvillkoren för personalen. AVAINTES har traditionellt varit ett kollektivavtal som tillämpats på bolag som ägs av kommuner och nu ville Åbo stad bryta den traditionen.

Jytys förbundsfullmäktige ansåg vid sitt höstmöte att det är mycket skadligt för hela den finländska välfärdsstaten att prissätta arbetet för lågt för dem som redan är lågt avlönade. I Finland finns till och med en halv miljon fattiga i arbete och samtidigt bara ökar behovet av att ansöka om stödeuron från samhället.

Skattebetalarna ska inte behöva bli de som betalar för en för låg prissättning av arbetet. Man ska helt enkelt klara sig på den lön man får för arbetet, stakar Jytys förbundsfullmäktige ut.

Jytys medlemmar blir informerade om avtalet mer detaljerat måndagen 9 december.

Tilläggsinformation för media:
Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

Tilläggsinformation för Jytys medlemmar:
Kimmo Hollmén, Regionombudsman, Jytys byrå i Åbo, tel. 040 556 1809, kimmo.hollmen@jytyliitto.fi
Maiju Sinisalo, Jytys huvudförtroendeman i Arkea, tel. 050 5233813, maiju.sinisalo@arkea.fi

* Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är 84 % kvinnor. Jyty är medlemsförbund i STTK och Finlands äldsta fackförbund i kommunbranschen.