Arbetslivsbarometern 2020: Coronapandemin tog ett kliv framåt på nästan ett decennium när det gäller distansarbete

Enligt
förhandsuppgifterna i arbetslivsbarometern har coronaviruset ökat
löntagarnas osäkerhet om att förlora sitt arbete jämfört med 2019, men
klart mindre än vid någon tidigare ekonomisk kris i
arbetslivsbarometerns 30-åriga historia. Distansarbete, användning av
permitteringar och stödåtgärder som skapats för företag har lindrat
rädslan för uppsägning av löntagare jämfört med tidigare ekonomiska
kriser.

– Coronapandemin har drabbat arbetsmarknaden hårt. De
negativa effekterna har minskat genom att människornas utkomst har
tryggats och företag erbjudits stöd. Pandemin har dock ännu inte
besegrats, konstaterar arbetsminister Tuula Haatainen. 

Distansarbete
blev klart vanligare från och med 2019. Under 2020 hade cirka hälften
av löntagarna (48 %) distansarbetat. Många distansarbetade i högre grad
än tidigare. Det är värt att notera att merparten (92 %) av dem som
arbetade på distans var nöjda med hur distansarbetet förlöper under
coronapandemin. Coronapandemin tog ett kliv framåt på nästan ett
decennium när det gäller distansarbete.

Som en följd av corona
växte arbetsmängden med cirka en tredjedel (31 %) och minskade för cirka
var sjätte (18 %) löntagare. Arbetsmängden blev större särskilt för
kvinnor, tjänstemän och arbetstagare inom kommunsektorn.

Digitaliseringen framskred på arbetsplatserna både i fråga om arbetsredskap och organisering av arbetet

Resultaten
av arbetslivsbarometern visar att det på arbetsplatserna skett en
omfattande digitalisering. På arbetsplatserna började man under 2020
använda nya arbetsmetoder i högre grad än tidigare. Andelen personer som
använder digitala arbetsytor och telekommunikationsverktyg i sitt
arbete ökade klart jämfört med 2019. Förändringen syns inom alla
sektorer och socioekonomiska grupper. 

– Den digitala
utvecklingen under coronapandemin har inte bara inneburit att
processerna har gjorts elektroniska, utan förändringen har varit mycket
mer omfattande och helhetsbetonad. Det har inneburit nya sätt att lära
sig, arbeta och kommunicera. En positiv digital utveckling stärker
Finlands förutsättningar att bli ett ledande land när det gäller
internationell kompetens och innovationer, sammanfattar Haatainen.  

Deltagandet
i utbildning och antalet arbetsdagar som använts till utbildningen
minskade jämfört med förra undersökningen. Coronapandemin har flyttat
studierna ut på nätet. Fler löntagare än tidigare studerade med hjälp av
material på nätet under 2020.

– Multilokalitet och
platsneutralitet gör det möjligt att arbeta och vara företagare
oberoende av ort. Detta kan ha positiva effekter på såväl
sysselsättningen som till exempel minskningen av utsläppen. Finlands
framgång beror på förmågan att utnyttja de möjligheter som förändringen
erbjuder. Det är klart att betydelsen av kontinuerligt lärande framhävs.
Jag önskar också att arbetsgivare skulle fästa allt större
uppmärksamhet vid detta, konstaterar Haatainen.

Vad är en arbetslivsbarometer?

Arbetslivsbarometern
är en sampelundersökning som genomförts sedan 1992 för att bevaka hur
arbetslivskvaliteten utvecklas ur finländska löntagares perspektiv.
Undersökningens uppgifter från 2020 har samlats in genom de
telefonintervjuer som genomfördes i samband med Statistikcentralens
arbetskraftsundersökning under augusti och september 2019. År 2020
svarade 1 647 löntagare på undersökningen. Undersökningsresultaten kan
på ett tillförlitligt sätt generaliseras till att gälla löntagare i hela
landet och inom alla sektorer.

Resultaten av
arbetslivsbarometern publiceras i två delar: förhandsuppgifter har
traditionellt publicerats på våren och slutrapporten i slutet av året.