Antalet fall av coronavirussmitta har ökat något

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd regjorde idag smittläget och den epidemiologiska bedömningen av coronavirusläget. Antalet nya fall av coronavirussmitta är fortfarande lågt på riksnivå trots att smittfallen ökade något under juli. ​

Enligt uppföljningen anmäldes det under den senaste veckan (27.7–2.8.2020) 74 nya fall till registret över smittsamma sjukdomar. Antalet anmälda smittfall var 51 den föregående veckan, 42 vecka 29 och sammanlagt 38 vecka 28.

Reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara 1,10–1,40 (sannolikhetsintervallet 90 procent).

Vecka 31 var incidensen av nya fall på riksnivå 1,3 fall per 100 000 invånare. Incidensen var högre i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt samt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. En del av de nya fallen hänför sig till kända smittkedjor och till sådana klustersmittor som följs upp, men i vissa fall är smittkällan okänd.

Smittkedjorna i alla nya fall spåras noggrant så att man kan förebygga nya smittfall så effektivt som möjligt.

Antalet test per vecka har stigit med nästan en femtedel och uppgår nu till 619 test per 100 000 invånare. Andelen positiva fall av de testade proverna har i flera veckor hållits på en låg nivå, på 0,2 procent.

Den senaste rapporten från gruppen för lägesbilder och modeller och de tidigare rapporterna finns på THL:s webbsidor:

Hittills har det konstaterats sammanlagt 7 512 fall av coronavirussmitta i Finland. Det har rapporterats 331 dödsfall som hänför sig till den covid-19-sjukdom som orsakas av coronaviruset.

Över 90 procent av de smittade har tillfrisknat. En person anses ha tillfrisknat om det i fråga om en smitta som konstaterats tre veckor sedan inte finns annan uppföljningsinformation om sjukdomsförloppet.

Sammanlagt 6 patienter vårdades på sjukhus den 5 augusti 2020 och ingen av dem fick intensivvård. Antalet patienter i sjukhusvård har hållits på låg nivå från och med början av juli. Antalet har minskat tydligt från april och maj och jämnats ut under de senaste veckorna.

För att kunna identifiera och bryta smittkedjorna i tid är det mycket viktigt att fortsätta intensivt med testningen. Alla som har till och med det minsta tecken på symtom på coronavirus borde testa sig.