Den privata socialservicebranschens övertids- och skiftbytesförbud fortsätter – strejkerna börjar onsdagen 31.5

Fackförbundet Jyty fortsätter den privata socialservicebranschens övertids- och skiftbytesförbud med två veckor framåt, till och med 14.6.2023 kl. 15.00. Övertids- och skiftbytesförbudet gäller alla Jyty-medlemmar som arbetar under den privata socialservicebranschens kollektivavtal.

Fackförbundet Jyty har för den privata socialservicebranschen krävt löneförhöjningar som ligger på minst samma nivå som i välfärdsområdena och kommunerna. Den privata socialservicebranschen lider av en kraftig brist på arbetskraft, vars största orsak är obalansen mellan arbetets svårighetsgrad och lönen.

Utanför övertids- och skiftbytesförbudet har avgränsats arbetsuppgifter, som skulle orsaka fara för människors liv eller hälsa om de blev ogjorda. Till övertids- och skiftbytesförbudet hör heller inte sådana arbeten, som säkrar allmän säkerhet och egendom och som det inte är möjligt att flytta till en senare tidpunkt.

Följande strejker i daghem och verksamhetsställen för barnomsorgen

Jyty har gett strejkvarningar för skilt nämnda daghem 31.5-2.6 och för verksamhetsställen för barnomsorgen 31.5-3.6 i Nyland och Egentliga Finland. Jyty betalar ett strejkunderstöd till de medlemmar som deltar i strejken. Läs noggrannare strejkanvisningar och strejkernas avgränsningar via länkarna nedan.

Alla Jytys stridsåtgärder i den privata socialservicebranschen

Läs mer om strejkanvisningarna:

Tilläggsinformation för medlemmar:

1. Förtroendemännen (kontaktuppgifterna får du från din förening)
2. Regionbyråerna (i ditt eget område)

Följ förhandlingarna:

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområden, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.