Strejkrätten är en konstitutionell rättighet – i ett avtalslöst tillstånd finns ingen arbetsfredsplikt

​Fackförbundet Jyty och övriga huvudavtalsorganisationer i kommunsektorn har hållit avtalsförhandlingar i kommunsektorn med KT Kommunarbetsgivarna under hela början av året. Något avtal har inte uppnåtts, även om man i kommunsektorn har varit i ett avtalslöst tillstånd ända sedan 1.3.2022. För att få fart på förhandlingarna och uppnå ett avtal har Jyty utlyst strejkvarningar i fyra vågor i tio olika städer.

Strejkrätten är en konstitutionell rättighet och i ett avtalslöst tillstånd finns ingen arbetsfredsplikt. När en arbetstagare deltar i en stridsåtgärd som ett fackförbund arrangerat får arbetsgivaren mot hen inte rikta några påtryckningsåtgärder, diskriminering eller negativa följder. Exempelvis förfrågningar om medlemskap i fackförbund är i lag förbjudna försök att bryta strejken. Förbundet bär alltid ansvaret för strejkbeslutet, inte den enskilda medlemmen.

Jyty fastställer vilka arbetsgivare och arbetsuppgifter strejken gäller. En arbetsgivare kan inte fastställa vilka som får börja strejka och vilka som inte får det. Utanför stridsåtgärderna har dock avgränsats uppgifter som kan orsaka fara för medborgares liv, hälsa, säkerhet och egendom. I strejkvarslet meddelas de arbeten som strejken omfattar samt strejkens begränsningar.

Jyty säkrar sina medlemmars ekonomi genom att betala ett strejkbidrag till de medlemmar som deltar i strejken. När strejken inleds informeras de som deltar i strejken om anvisningarna för strejkbidraget. Man kommer också att informera om anvisningarna för strejkbidraget på förbundets webbsidor. Storleken på strejkbidraget är 160 euro för varje strejkdag. Man kan ansöka om strejkbidraget när strejken upphört. Man får strejkbidrag om man anslutit sig som medlem i Jyty senast sju dagar innan strejken inleds.

I Finland måste man lämna ett meddelande om stridsåtgärder till motparten och riksförlikningsmannen minst två veckor innan stridsåtgärden inleds. Riksförlikningsmannen kan föreslå att stridsåtgärden skjuts upp med 14 dygn om stridsåtgärden är riktad mot livsviktiga uppgifter i samhället och orsakar oskälig skada.

Läs mer:
Avtalsförhandlingar 2021–2022