Strejken i huvudstadsregionen skjuts upp med två veckor

Arbets- och näringsministeriet har beslutit att skjuta upp huvudstadsregionens strejk i Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla med två veckor. Arbetsminister Tuula Haatainen har beslutat om uppskjutningen på förslag av riksförlikningsman Vuokko Piekkala. 8 § i lagen om förlikning av arbetsmarknadskonflikter möjliggör en engångsuppskjutning av en arbetsnedläggelse på maximalt två veckor. Den nya tidpunkten för strejken i huvudstadsregionen är 3-9.5.2022.

I och med uppskjutningen av strejken kommer den veckolånga strejken som utlysts av Fackförbundet Jyty i Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla att inledas 3.5.2022 kl. 00.01 och gäller alla arbetsskift som börjar efter detta. Strejken slutar måndagen 9.5.2022 kl. 23.59. Strejken som Jyty utlyst gäller för de Jyty-medlemmar som arbetar inom alla kommunsektorsavtal (AKTA, HS, UKTA, TIM-AKA, LÄKTA, TS) samt i AVAINTES-avtalet och SEURETES-avtalet för arbetsgivare som finns noterade i strejkcirkuläret.

En lösning på kommunsektorns kollektivavtalskonflikt har sökts mellan kommunsektorns huvudavtalsorganisationer och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT ända sedan årets början. Avtalsförhandlingarna övergick till riksförlikningsmannen den 7 mars. Arbetstagarorganisationerna förkastade riksförlikningsman Vuokko Piekkalas förlikningsförslag den 30 mars. Efter detta överfördes förhandlingarna till förlikningskommittén den 8 april. I kommunsektorn har man sedan början av mars befunnit sig i ett avtalslöst läge utan arbetsfredsplikt.
Jyty har satt fart på kommunsektorns kollektivavtalsförhandlingar redan tidigare med tvådagarsstrejker i Rovaniemi och Jyväskylä 23-24.3, i Tammerfors och Kuopio 29-30.3 samt i Uleåborg och Åbo 6-7.4.

Dessutom har man som påtryckningsmetoder använt flera övertids- och skiftbytesförbud. Måndagen den 18.4 träder ett övertids- och skiftbytesförbud för hela kommunsektorn i kraft och det är i kraft tills vidare.

Läs mer: Avtalsförhandlingar och stridsåtgärder 2022