Regeringen beslutade om omedelbar övergång till nivå två i bekämpningen av coronaepidemin, har beredskap att utlysa undantagsförhållanden

Regeringen beslutade
vid sina förhandlingar den 24 februari om striktare åtgärder för att
bekämpa coronapandemin och om övergång till nivå två enligt
handlingsplanen för genomförande av hybridstrategin.

Sju sjukvårdsdistrikt styrs till att omedelbart ta i bruk de striktaste begränsningarna på nivå två, det vill säga begränsningar som gäller i epidemins samhällsspridningsfas. Dessutom rekommenderas
det att nio områden som befinner sig i accelerationsfasen tar i bruk
samma åtgärder. Statsrådet fattar ett principbeslut i frågan vid sitt
allmänna sammanträde i dag.

Regeringen har beredskap att utlysa
undantagsförhållanden i hela landet. Med tillämpning av 23 § i
grundlagen och de i lag angivna undantagsförhållandena föreslås det att
förplägnadsrörelserna stängs för tre veckor, från den 8 till den 28
mars. Förslaget gäller inte områden som befinner sig på epidemins
basnivå.

Syftet med alla dessa åtgärder är att förhindra att
coronaepidemin accelererar snabbt och att nya mer smittsamma
virusvarianter sprider sig.

De striktaste begränsningarna gäller i sju sjukvårdsdistrikt

Alla
områden som befinner sig i samhällsspridningsfasen och olika
myndigheter styrs till att ta i bruk alla åtgärder för
samhällsspridningsfasen fullt ut, inklusive de nya befogenheterna enligt
lagen om smittsamma sjukdomar:
•    omfattande rekommendation om distansarbete och om användning av munskydd
•    skydd av riskgrupper
•    distansundervisning vid högskolorna
•    begränsning av användningen av och stängning av offentliga utrymmen (rekommendationer och beslut)
•    avbrytande av hobbyverksamhet i grupp för vuxna (rekommendationer och beslut)
•    eventuella begränsningar av antalet passagerare i persontrafiken

Följande
sju områden styrs till att införa striktare ytterligare åtgärder enligt
nivå två i regeringens handlingsplan utöver de ovan nämnda åtgärder som
redan införts:
•    Helsingfors och Nyland 
•    Egentliga Finland
•    Satakunta
•    Egentliga Tavastland
•    Vasa
•    Åland 
•    Lappland

De ytterligare åtgärderna är följande:
•    begränsning av sammankomster med fler än sex personer
•    undvikande av privata tillställningar med fler än sex personer
•    effektivare åtgärder i kommunerna och samkommunerna vid uppföljningen av karantän och isolering

Det
rekommenderas att samma åtgärder och ytterligare åtgärder också införs i
följande nio områden som befinner sig i accelerationsfasen:
•    Östra Savolax
•    Södra Karelen
•    Birkaland
•    Mellersta Finland
•    Päijänne-Tavastland
•    Länsi-Pohja
•    Norra Österbotten
•    Södra Österbotten
•    Kymmenedalen

Undantagsförhållanden och stängning av restaurangerna den 8–28 mars

Regeringen
har beredskap att utlysa undantagsförhållanden i hela landet.
Statsministern och republikens president har diskuterat konstaterandet
av att undantagsförhållanden råder. Riksdagsgrupperna sammanträder
senare på torsdagen för att diskutera situationen. Statsrådet har
beredskap att fatta beslut om övergången till undantagsförhållanden
nästa vecka.

Det föreslås att förplägnadsrörelserna under
undantagsförhållandena stängs från den 8 till den 28 mars. Detta gäller
inte områden som befinner sig på epidemins basnivå. Det är dock tillåtet
att sälja mat så att den hämtas av kunderna.

Som ett led i de
ytterligare åtgärderna på nivå två styrs dessutom grundskolans övre
årskurser till att från och med den 8 mars temporärt övergå till
distansundervisning i områden som befinner sig i accelerationsfasen
eller samhällsspridningsfasen. Hobbyverksamhet i grupp för över
12-åringar kan avbrytas.

Ytterligare information: Henrik Haapajärvi, statsministerns statssekreterare, fornamn.efternamn@vnk.fi samt Kirsi Varhila, kanslichef, och Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, fornamn.efternamn@stm.fi