Nya riktlinjer för skolor och läroanstalter för att stävja spridningen av coronaviruset

Statsrådet har dragit
upp riktlinjer för anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning,
grundläggande utbildning, gymnasie- och yrkesutbildning och högre
utbildning för att stävja spridningen av coronaviruset. Genom
rekommendationen tryggar man småbarnspedagogiken och undervisningen samt
avläggandet av examina och studerandeurvalen då coronavirussituationen
fortgår.

Rekommendationer för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Verksamhetsenheter
inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisning som hålls i
anslutning till dessa hålls öppna. På så sätt tryggar man tillgången
till småbarnspedagogisk verksamhet för barn till föräldrar inom
branscher som är avgörande för samhällets funktioner, så att det är
möjligt för föräldrarna att arbeta. Statsrådet rekommenderar ändå att
man i mån av möjlighet sköter barnet hemma. 

Rekommendationer för den grundläggande utbildningen

Skolornas
utrymmen stängs fram till den 13 april 2020 och närundervisningen
ställs in. Undervisning och handledning ordnas i så hög grad som möjligt
på alternativa sätt. Skolorna fattar nödvändiga beslut om elevspecifika
specialarrangemang. 

Undantag är förskoleundervisning som ordnas
i skolan samt årskurserna 1-3 för de elever vars föräldrar arbetar inom
branscher som är avgörande för samhällets funktioner. Närundervisning
ordnas även vid behov för elever som fått beslut om särskilt stöd.
Statsrådet rekommenderar ändå att man i mån av möjlighet sköter barnet
hemma. Arrangemangen träder i kraft onsdagen den 18 mars 2020.

Rekommendationer
för gymnasier, yrkesskolor, yrkeshögskolor och universitet,
grundläggande konstundervisning och det fria bildningsarbetet

Läroanstalternas,
universitetens och yrkeshögskolornas, den grundläggande
konstundervisningens samt det fria bildningsarbetets utrymmen stängs
fram till den 13 april 2020 och närundervisningen ställs in.
Undervisningen och handledningen ordnas i så stor utsträckning som
möjligt på alternativa sätt, bl.a. genom distansstudier, digitala
läromiljöer och -lösningar samt vid behov genom självständiga studier.
Arrangemangen träder i kraft onsdagen den 18 mars 2020.

Studentskrivningarna framskrider med komprimerad tidtabell  

Tidtabellen
för studentskrivningarna tidigarelades med beslut
av Studentexamensnämnden och undervisnings- och kulturministeriet den 13
mars. Regeringens uppdaterade rekommendation ändrar inte beslutet.

Studentexamensnämnden
har anvisningar för hur proven ordnas, så att man sörjer för en trygg
arbetsmiljö för  examinanderna och övervakarna.

Övriga utrymmen

Statens
och kommunernas museer, teatrar, Nationaloperan, kulturhus, bibliotek,
biblioteksbussar, Riksarkivets kund- och forskartjänster, hobbyutrymmen
och -ställen, simhallar och andra idrottsutrymmen, ungdomsutrymmen,
klubbutrymmen, organisationernas samlingsutrymmen, seniorers
dagverksamhet, rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetscentraler
stängs fram till den 13 april. Det rekommenderas att aktörer inom den
privata och tredje sektorn samt religiösa samfund även agerar på samma
sätt.


Läs mer: Nya riktlinjer för skolor och läroanstalter för att stävja spridningen av coronaviruset (minedu.fi)