Medlemscirkulär: Fackförbundet Jyty utlyser ett tredje övertids- och skiftbytesförbud för kommunsektorn

​Fackförbundet Jyty utlyser ett veckolångt övertids-och skiftbytesförbud för kommunbranschen, vilket inleds måndagen 4.4.2022 kl. 00.01 och upphör söndagen 10.4.2022 kl. 23.59. Övertids- och skiftbytesförbudet gäller alla Jyty-medlemmar som arbetar inom följande avtalsbranscher:

•    Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA  
•    Kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal UKTA
•    Kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal TS
•    Kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade TIM-AKA
•    Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet)

Utanför
övertids- och skiftbytesförbudet har avgränsats tjänsteinnehavarna för
kommunsektorns avtal. Utanför förbudet har avgränsats arbetsuppgifter,
som om de blev ogjorda skulle förorsaka fara för människors liv eller
hälsa. Till övertids- och skiftbytesförbudet hör inte heller
sådana arbeten som gäller allmän säkerhet eller säkrande av egendom,
vilka det inte är möjligt att förflytta till senare tidpunkt.

Genom omfattande strejkhot och påtryckningsmetoder vill kommunsektorns arbetstagarorganisationer sätta fart på att få till stånd en avtalslösning vid riksförlikningsmannens förhandlingsbord. De tidigare övertids- och skiftbytesförbuden var 7-13.3 och 21-27.3.

Vad innebär övertids- och skiftsbytesförbudet?

Under övertids- och skiftbytesförbudet vägrar Jytys medlemmar att utföra övertidsarbete och byta arbetsturer. Under förbudet avtalar inte arbetstagarna med arbetsgivaren om att utföra övertidsarbete eller byta arbetsturer. Också utförande av ”grått övertidsarbete” är förbjudet. De som har flextid utför högst den dagliga arbetstid man avtalat om, ackumulerar alltså inte flextid. I övrigt sköter medlemmarna sitt arbete som normalt. Man kommer till arbetet och avlägsnar sig därifrån exakt i enlighet med arbetsskiftet som noterats i arbetsskiftslistan.

Läs mer: Ofta frågat om övertids- och skiftbytesförbudet

En arbetstagare är inte skyldig att berätta om deltagande i strejk

​Fackförbundet
Jyty har under de senaste dagarna flera gånger kontaktats angående
arbetsgivares försök att bryta medlemmars strejkrätt. Arbetsgivarna har
frågat sina arbetstagare om strejkavsikter och har i vissa fall gjort
listor över arbetstagare som deltar i strejken eller alternativt gjort
en lista över de som inte tänker delta i strejken.

Till
Fackförbundet Jytys kännedom har också kommit att arbetsgivarna har
försökt ta reda på vilka arbetstagare som deltar i strejken genom att
använda olika omskrivningar. Man har exempelvis frågat arbetstagarna
huruvida detta är den angivna tidpunkten för strejken. Avsikten med
dylika förfrågningar är att indirekt få information om huruvida man
tänker delta i strejken och eventuellt hör till ett fackförbund.

Organisationsfriheten
och arbetstagarens rätt att strejka som en del av denna är rättigheter
skyddade i grundlagen, vilka en arbetsgivare begränsar genom att agera
på ovan nämnda sätt. Medlemskap i ett fackförbund är en speciellt
ömtålig personuppgift, vilken man inte behöver berätta om för
arbetsgivaren.

Att delta i strejk och vara medlem i ett
fackförbund är personliga saker som en arbetsgivare varken direkt eller
indirekt får ta reda på på förhand. Man behöver inte svara på
förfrågningar och en arbetstagare är inte heller skyldig att meddela
huruvida hen tänker delta i en strejk. Det får inte uppstå några
negativa, diskriminerande eller i övrigt oförmånliga följder om man inte
svarar. Kontakta din egen förtroendeman och regionbyrån om din
arbetsgivare pressar dig att berätta huruvida du tänker delta i en
strejk eller hör till ett fackförbund.

Läs mer: En arbetstagare är inte skyldig att berätta om deltagande i strejk

Jyty strävar efter ett löneprogram för låglönebranscherna

Fackförbundet
Jyty strävar efter rejäla löneförhöjningar samt ett mångårigt
löneprogram för låglönebranscherna. För Jyty är det viktigt att alla
branschers arbetstagare får löneförhöjningarna som allmänförhöjningar.
Till de lägsta lönerna vill man ha högre förhöjningar också genom en s k
blandlinjelösning, varvid förhöjningarna för de lägre lönerna betalas
som ett eurobelopp till en viss gräns och först för de högre lönerna
procentuellt.

Dessutom försöker Jyty i förhandlingarna få klara
korrigeringar av bl a arbetstiderna och möjligheterna till
distansarbete. Också personalrepresentanternas position bör förbättras
nu när kommunsektorn står inför förändringar och de nya välfärdsområdena
inleder sin verksamhet i början av år 2023. Familjeledighetsreformen
inverkar också på bestämmelserna i kollektivavtalet.

Tilläggsinformation för medlemmarna:

  1. Jytys förtroendemän på arbetsplatserna (kontaktuppgifterna får du från din förening)
  2. Jytys regionala filialer
  3. Jytys intressebevakningsavdelning: tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi, tel. 020 789 3700 (må-to kl. 9–11, fr kl. 10–12).

Svenskspråkig medlemsservice: Maria Sparv, regionombudsman, t. 0400 970 090, epost: maria.sparv@jytyliitto.fi

Följ med avtalsförhandlingarna: