Jytys nya förbundsfullmäktige har valts

Till Jytys nya förbundsfullmäktige valdes genom direkt medlemsval 37 medlemmar. Jyty-valets röstningstid var 25.9-8.10 och 76 kandidater var uppställda. Per valdistrikt valdes 10 (5 suppleanter) förbundsfullmäktige från södra Finland, 10 (5 suppleanter) från östra Finland, 10 (5 suppleanter) från västra Finland och 7 (5 suppleanter) från norra Finland. Av de nya fullmäktige är 30 kvinnor och 7 män, vilket motsvarar könsfördelningen bland förbundets medlemmar.

Röstningsprocenten i hela Finland var 14,7 %. Röstningsprocenten i södra Finlands valdistrikt var 12 %, i östra Finland 15 %, i västra Finland 12 % och i norra Finland 18 %.

Den största röstskörden i södra Finland fick Elina Kajanto (129), i östra Finland Seija Hovi-Kuikko (173), i västra Finland Anne Ahola (124) och i norra Finland Hanna Nikupaavo (163). Alla kandidaters röstantal finns i de bifogade tabellerna.

Valkommittén genomförde en lottdragning för att fastställa ordningsföljden av suppleanterna i östra Finlands och västra Finlands valdistrikt, för en del av de som valdes som suppleanter hade lika antal röster. Suppleanternas ordningsföljd syns i de bifogade tabellerna.

En del av Jytys förbundsfullmäktige kan i sina regioners valmöten väljas till förbundsstyrelsen. Eftersom en fullmäktig inte kan vara medlem i fullmäktige och styrelsen samtidigt, blir de suppleanter som är följande i ordningen från ifrågavarande valdistrikt egentliga fullmäktige.

Det nya fullmäktiges första möte hålls 23-24.11.2020, och då väljer fullmäktige bland sig en ordförande och vice ordförande för fullmäktige. Vid fullmäktiges möte väljs också förbundsstyrelsen samt hela förbundets ordförande, som samtidigt också är styrelsens ordförande.

Den relativa valmetoden till granskning

– Jyty-valets röstningsprocent var i klass med församlingsvalet och klart lägre än när många andra fackförbund väljer administration, konstaterar organisationsledare Ari Sauros när han bedömer valets röstningsaktivitet.

– Den nuvarande direkta valmetoden gynnar inte att föreningarna eller regionerna ställer upp flera kandidater. Som bekant korrelerar kandidatantalet med röstningsaktiviteten. Om man inte känner kandidaterna låter man lätt bli att rösta, anmärker Sauros.

– Den blivande fullmäktige borde därför överväga att förnya valsystemet till det man har i statliga och kommunala val. Då skulle valsystemet förändras till en relativ valmetod, som också används i de flesta andra fackförbund. Samma koalition kan ha flera kandidater och det totala antalet röster avgör. Platserna utdelas relativt mellan koalitionerna, föreslår Sauros.

– Fördelen med en relativ valmetod är att både kandidatantalet och röstningsaktiviteten ökar, vilket till slut gör att också medlemsdemokratin fungerar bättre, betonar Sauros.

Under den kommande fullmäktigeperioden har Jyty framför sig stora samhälleliga utmaningar. Exempel på förändringarna är utlokaliseringarna och bolagiseringarna av uppgifter i kommunerna samt vårdreformen. Önskvärt är att fullmäktige deltar i den samhälleliga diskussionen som förs om dessa saker i de egna samfunden, säger Sauros.

Stora skillnader i föreningarnas röstningsaktivitet

I södra Finland förekom nämnvärda röstningsprocenter hos Jyty HYKS rf (22,6 %) och Jyty Forssa rf (21,7 %). Av östra Finlands föreningar uppnådde Jyty Asikkala rf (31,1 %) och Jyty Lappeenranta rf (28,3 %) höga röstningsprocenter.

I västra Finland steg Jyty Kankaanpää rf:s röstningprocent till 36,1 % och JYTY Huittisten seutu rf:s till 33,3 %. I norra Finland inspirerades Lapin seurakuntahenkilöstö rf (36,9 %) och Jyty Kemijärvi rf (33,7 %) att rösta.

Av de riksomfattande föreningarna uppnådde Yksityismetsätalouden Toimihenkilöt – YMTH rf en röstningsprocent på 30 %.

– Beaktningsvärt är att också de små föreningarna hade möjlighet att får fullmäktigeplatser om föreningens medlemmar hade aktiverats att rösta, säger Sauros.

VALRESULTATEN PER VALDISTRIKT:

SÖDRA FINLAND

Invalda:

Namn Röstantal Förening Ålder
1 Kajanto Elina 129 Jyty Lounais-Suomi ry 53
2 Rättyä Katja 95 Riihimäen Seudun Jyty ry 51
3 Jaakkola Kirsi 87 Jyty Metropoli ry 53
4 Konola Ilkka 84 Jyty Metropoli ry 54
5 Keskinen Anneli 81 Jyty HYKS ry 58
6 Koskinen Kati 80 V-S Jyty ry 46
7 Partanen Arja 75 Jyty Keski-Uusimaa ry 58
8 Salminen Kaarina 74 Jyty Metropoli ry 60
9 Vidgren Katja 73 Jyty Espoon Seutu ry, Jyty Esbo Nejden rf 45
10 Huhta Maija 61 Jyty Vihti ry 52

Suppleanter:

1 Oikarinen Päivi 57 Jyty Lounais-Suomi ry 46
2 Julkunen Aila 54 Jyty HYKS ry 47
3 Urpela Tuuli 53 Jyty Metropoli ry 52
4 Koivukoski Katja 45 Yleisten sopimusalojen toimihenkilöyhdistys – STYLE ry 48
5 Pajala Antti 37 Jyty Metropoli ry 58

Inte valda:

1 Perttunen Jaakko 30 Jyty Metropoli ry 34
2 Amar Tuula 21 Jyty HYKS ry 52
3 Soini Riikka 20 Maatalouslomittajat ry 56
4 Sahramaa Niina 14 Jyty Espoon Seutu ry 53

 

ÖSTRA FINLAND

Invalda:

Namn Röstantal Förening Ålder
1 Hovi-Kuikko Seija 173 Jyty Lappeenranta ry 47
2 Marin-Hakkarainen Tarja 131 Jyty Kuopio ry 47
3 Fofonoff Hanna 125 Jyty Kouvola ry 54
4 Juntunen Taru 120 Etelä-Savon Jyty ry 59
5 Väisänen Henriikka 109 Jyty Iisalmi ry 38
6 Pulkkinen Paula 86 Savonlinnan seudun Jyty ry 56
7 Timoskainen Jarkko 77 Jyty Joensuun seutu ry 48
8 Boman Pirjo 72 Jyty Lahti ry 60
9 Lehtinen Ann-Mari 65 Jyty Lahti ry 53
10 Puustinen Rea 60 Maatalouslomittajat ry 55

Suppleanter:

1 Launia Eija 59 Jyty Heinola ry 50
2 Kosunen Tuuli 56 Kuopion seudun Jyty ry 52
3 Saari Anne 54 Jyty Kouvola ry 60
4 Muikku Tarja 54 Jyty Lieksa ry 54
5 Vauhkonen Kaija 51 Jyty Yksityinen opetusala TOSI ry 50

Inte valda:

1 Potkonen Antti 45 Jyty Kontiolahti ry 29
2 Katajala Leena-Kaisa 30 Jyty – Kymen seurakuntahenkilöstö ry 50
3 Gripenberg Marianna 29 Jyty Orimattila ry 52
4 Heikkinen Päivi 26 Jyty Siilinjärvi ry 62
5 Viikilä Aija 17 Jyty Asikkala ry 58

 

VÄSTRA FINLAND

Invalda:

Namn Röstantal Förening Ålder
1 Ahola Anne 124 Maatalouslomittajat ry 55
2 Nickull Kenneth 117 Svenska Österbottens Jyty rf 52
3 Perälä Ritva 109 Jyty Kauhajoki ry 55
4 Kuukkanen Kirsi 106 Jyty Pirkanmaa ry 50
5 Toivola Eevaliisa 87 Jyty Kankaanpää ry 50
6 Kähkönen Nea 82 Jyty Jyväskylä ry 36
7 Sundfors Roland 75 Jyty-Jakobstadsnejden rf, Jyty-Pietarsaarenseutu ry 60
8 Erma Lauri 47 Jyty Pirkanmaa ry 38
9 Yliahtela Mari 43 Jyty Alajärvi ry 38
10 Virtanen Marjo 39 JYTY Huittisten seutu ry 62

Suppleanter:

1 Yli-Hukkala Seija 36 Neuvonta-alan Toimihenkilöt-NEUVO ry 57
2 Sorri Tiina 36 Jyty Laukaa ry 39
3 Laaksonen Pirjo 36 Jyty Harjavallan seutu ry 61
4 Rantalainen Teppo 31 Jyty Säkylä ry 41
5 Suokas Sari 31 Jyty Pirkanmaa ry 53

Inte valda:

1 Peltola Pirjoriitta 29 Jyty Vaasa ry 57
2 Laaksoharju Päivi 26 Jyty Vaasa ry 45
3 Näivö Teppo 25 Jyty Muurame ry 42
4 Onninen-Kokko Piipe 24 Pohjoisen Keski-Suomen Jyty ry 58
5 Lipponen-Niemi Piia 23 Jyty Lapua ry 45
6 Ruotsalainen Päivi 18 Jyty Saarijärven Seutu ry 52

 

NORRA FINLAND

Invalda:

Namn Röstantal Förening Ålder
1 Nikupaavo Hanna 163 Jyty Kalajoki ry, Jyty Kalajoki rf 57
2 Luiro Anne 107 Jyty Rovaniemi ry 45
3 Retsu Paula 105 Jyty Pohjois-Pohjanmaa ry 56
4 Härkönen Satu 100 Jyty Kainuu ry 511 51
5 Ahonen Kim 93 Jyty Pohjois-Pohjanmaa ry 47
6 Sirviö Sakari 81 Maatalouslomittajat ry 55
7 Amonsen Jaana 79 Jyty Lounais-Lappi ry 56

Suppleanter:

1 Pietikäinen Jamina 75 Jyty Pohjois-Pohjanmaa ry 36
2 Uusitalo Jani 63 Jyty Sodankylä ry 36
3 Hämäläinen Tero 57 Lapin seurakuntahenkilöstö ry 44
4 Karppinen Kati 56 Jyty Kuhmo ry 47

Inte valda:

1 Lahtela Jemina 52 Jyty Kemijärvi ry 37
2 Vanttaja Tuija 51 Jyty Kuusamo ry 52
3 Sarja Hanne 35 Jyty Kemin yhdistys ry 39
4 Huhtala Aki 29 Jyty Raahe ry 43
5 Kyllönen Sari 20 Jyty Kainuu ry 511 47

 

Förbundsfullmäktiges uppgifter:

I förbundsfullmäktige sitter 37 medlemmar och de sammanträder minst två gånger i året, men vid behov oftare. Förbundsfullmäktige har förbundets högsta beslutsmakt och leder den årliga verksamheten. Fullmäktige besluter bl a om avtalsverksamheten och godkännandet av avtal på förbundsnivå, verksamhets- och ekonomiplanerna samt organiseringsprinciperna. Fullmäktige väljer för förbundet en heltidsanställd ordförande för en fyraårsperiod.

Förbundsstyrelsens uppgifter:

Som förbundets verkställande organ verkar en 12-hövdad förbundsstyrelse, som sköter om bl a avtals- och förhandlingsverksamheten i enlighet med förbundsfullmäktiges beslut. Styrelsen sköter förbundets egendom samt övervakar förbundets ekonomiska förvaltning, organisationsverksamheten, kommunikationen och fortbildningsverksamheten. Dessutom gör styrelsen förslag till förbundsfullmäktige. Som styrelsens ordförande verkar på basen av sin position förbundets ordförande.

Text Tuomas Muhonen