Jyty ställer in tillställningar till slutet av juli

Jyty
ställer in utbildnings- och medlemstillställningar till och med slutet av juli 31.7. Också Jytys arbetsplatsturné avbryts tills vidare.

Publicerad 13.3.2020 och uppdaterad 25.3. och 7.5.

Man strävar
till att hålla de inställda utbildningarna och tillställningarna senare om det
är möjligt. En del av tillställningarna torde gå att genomföra genom
distansförbindelser, såsom nätutbildningar. Om annulleringar och förändringar
informeras de som anmält sig alltid skilt. Följ också med utbildningskalendern
och händelsekalendern på Jytys webbsidor.

Jyty vill
säkra sina medlemmars beredskap att verka i sitt arbete under
coronavirusepidemin samt hindra en omfattande spridning av viruset. Jyty
betonar att inställningen av tillställningarna är en del av skyddsåtgärderna
och ansvarsfull verksamhet för att minimera epidemins utbredning och skador.

Förbundet
rekommenderar samma verksamhetsmetod också för sina medlemsföreningar.
Arbetsgivarna instruerar arbetstagarna om coronavirusepidemin. I sista hand
följs myndigheternas instruktioner.

Tilläggsinformation
ges av Jytys utbildningsavdelning, organisationsavdelningen och de regionala
byråerna
.