Jyty donerade till insamlingen Jul i Sinnet

Fackförbundet Jyty donerade till insamlingen Jul i Sinnet 50 euro för varje medlem i förbundsfullmäktige (37) och för varje medlem i förbundsstyrelsen (12) samt för varje anställd (56), alltså totalt 5250 euro.

Insamlingen Jul i Sinnet genomförs av Mannerheims barnskyddsförbund och Finlands Röda Kors tillsammans med Yle till godo för mindre bemedlade barnfamiljer i hemlandet. Genom insamlingen skaffas matpresentkort till mindre bemedlade barnfamiljer, så att de kan köpa mat till julbordet.

Insamlingen Jul i Sinnet arrangeras år 2021 redan för 25:e gången. Insamlingen börjar 19 november 2021 och fortsätter till julafton. Man kan donera till insamlingen under hela året. Insamlingsmålet för detta år är 2,5 miljoner euro, med vars hjälp man delar ut presentkort till ett värde av 70 euro till 36 000 familjer.

Presentkorten för Jul i Sinnet delas ut till barnfamiljer som bor i Finland och som har en besvärlig situation på grund av exempelvis arbetslöshet, sjukdom, överskuldsättning, familjens låga inkomst eller någon annan krissituation.

Man kan inte skilt söka om ett presentkort. Lokalföreningarna och avdelningarna i Mannerheims barnskyddsförbund och Finlands Röda Kors söker hjälpbehövande familjer i samarbete med bland annat den lokala rådgivningen, socialbyrån eller församlingen.

Läs mer om insamlingen Jul i Sinnet:

https://hyvajoulumieli.fi/sv/