Jyty: Det bör hittas mer coronastödpengar

Offentliga och privata sektorns
funktionärsförbund Jyty är extremt oroligt över att grunden för den redan före
coronakrisen svaga kommunekonomin som en följd av coronaepidemin håller på att
störta samman till ett katastrofalt tillstånd. De som i främsta ledet tar emot
det är de tjänsteproducerande arbetstagarna och medborgarna som använder dem.

Landets regering meddelade i
sin budgetmangling i april att de stöder kommunerna med ett coronastödpaket på
ungefär en miljard euro. Det har dock visat sig vara alldeles för litet i
förhållande till bl a de skatteinkomstförluster coronan förorsakat kommunerna.
I tilläggsbudgeten bör man alltså hitta mer coronapengar!
 

”I bästa fall täcker det bara
ungefär hälften av kommunernas förluster, om ens det. Även om regeringen
meddelade att den ersätter kommunerna också för förlusterna från fördröjningen
av skattebetalningarna med en halv miljard euro år 2020, krävs dessa pengar
dock tillbaka år 2021. Det hjälper alltså bara en stund”, anmärker Jytys
ordförande Maija Pihlajamäki.
 

Som exempel på nöden har vi
massiva personalpermitteringar såväl i kommunerna som i den tredje sektorn. På
vissa orter har man som en panikreaktion på de begränsningar regeringen bestämt
till och med tagit till avbrott i lönebetalningen. Jyty utreder deras
lagenlighet enligt Pihlajamäki, och är också redo att vid behov väcka talan mot
dem.

Pihlajamäki anser att
regeringens stödpaket i nästa tilläggsbudget borde vara minst dubbelt så stort
och stödet borde med försnabbad tidtabell riktas mot sådana kommuner som på
grund av coronan har haft de största förlusterna i eurobelopp.  

”Regeringen måste vara beredda
på att stöda kommunekonomin betydligt mer än tidigare också under de kommande
åren. Redan nu kan man vara säker på att krisens effekter kommer att försvaga
kommunekonomin under flera år.” 

Pihlajamäki betonar att behovet
och betydelsen av offentliga kommunala tjänster och som säkrare av medborgarnas
välfärd är alldeles central för att komma på fötter efter coronakrisen.
Samtidigt måste man enligt henne hela tiden komma ihåg att utmaningarna som en
följd av en svag skatteinkomstutveckling och en snabb tillväxt av den åldrande
befolkningsandelen inte åtminstone minskar samtidigt som företagens problem som
en följd av coronans begränsningsåtgärder ökar och armén av arbetslösa växer.

”Därför är det så viktigt att
kommunernas uppgifter åtminstone inte skulle ökas och att man med alla möjliga
medel skulle sträva till att höja sysselsättningen. Permitteringar och
uppsägningar passar inte alls in i denna ekvation. Besluten om tidsbundna, för
att in tala om bestående, utgiftstillägg för kommunerna bör man begrava eller
om det blir så borde man åtminstone ersätta kommunerna till fullt belopp.” 

Pihlajamäki understryker att
när situationen i kommunsektorn har krisat till sig på grund av coronan har det
gått på motsvarande sätt på tusentals andra arbetsplatser. Jyty kräver åtgärder
likt företagens stödpaket också till den tredje sektorns organisationer som
fungerar på föreningsbas och till kyrkliga sektorn. 

”De här branschernas viktiga
arbete bl a som kommuntjänsternas stöd verkar glömmas bort väldigt ofta när man
totar ihop stödpaketen. Bl a föreningsbaserade organisationer i social- och
hälsovårdsbranschen och deras tiotusentals anställda har gjort sig förtjänta av
sina coronastödspengar. Också i denna sektor har man sett ekonomiska
svårigheter och till och med konkurshot utan motstycken. En stor del av dessa
tjänster har förverkligats som exempelvis kommuners och sjukvårdsdistrikts
köptjänster. Nu hotas också de av nedkörning”, påminner Pihlajamäki.

* Jyty representerar
ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners,
samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 84
procent kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund
i STTK.

 Tilläggsinformation:
Jytys ordf. Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, 
maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi