JHL, Jyty och Fosu utlyser övertids- och skiftbytesförbud för kommunsektorn

De kommunala huvudförhandlingsorganisationerna JAU (JHL och Jyty) och FOSU utlyser övertids- och skiftbytesförbud för kommunsektorn. Förbuden börjar måndagen den 7.3.2022 och pågår fram till söndagen den 13.3.2022. Med förbuden vill organisationerna sätta fart på förhandlingarna som avbröts i måndags.

Kommunsektorns övertids- och skiftbytesförbud börjar måndagen den 7 mars 2022 klockan 00.01. Förbuden pågår i sju dygn och upphör söndagen den 13 mars 2022 klockan 23.59.

Övertids- och skiftbytesförbuden träder i kraft för följande avtalsbranscher: allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA, kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal UKTA, kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal TS, kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade TIM-AKA och arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn SH-avtalet.

De kommunala avtalens tjänsteinnehavare berörs inte av övertids- och skiftbytesförbuden. Förbuden gäller inte heller sådana arbetsuppgifter där ett avbrott medför fara för människors liv eller hälsa. Övertids- och skiftbytesförbuden gäller inte heller sådant arbete för att trygga den allmänna säkerheten eller skydda egendom, som på grund av sin natur inte kan skjutas upp.

– Många av de tjänster som tryggar vår vardag sköts av grupper bestående av flera olika proffs, bland annat i skolorna, inom småbarnspedagogiken och social- och hälsovården. De här proffsen bildar enhetliga servicekedjor. Om det här arbetet inte utförs, eller om något led i kedjan saknas, tar det sig uttryck som illamående hos barn, unga och familjer. Därför behöver kommunsektorn lösningar som värdesätter hela servicekedjan och rejäla lönehöjningar, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine för att betona alla offentliga tjänsters betydelse.

– Det är i stor utsträckning fråga om att få lönen och arbetsförhållandena i skick till exempel inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, personalen i skolorna och dem som jobbar med stödtjänster för dem. Inom de olika kommunala sektorerna finns ett stort antal proffs som utför krävande och viktigt arbete, motiverar Jytys ordförande Jonna Voima beslutet.

FOSUs styrelseordförande Olli Luukkainen (OAJ) betonar också vikten av fungerande mångprofessionella servicekedjor.

– I de här förhandlingarna ska vi lösa frågorna om hur vi lyckas få tillräckligt med personal till alla offentliga tjänster och hur de nuvarande proffsen ska orka i sitt krävande arbete då kraven beträffande arbetets innehåll och mängd hotar öka ytterligare.

Mer information:

Offentliga sektorns union JAU

Fackförbundet Jyty, ordförande Jonna Voima, 050 591 2341

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU

Styrelseordförande Olli Luukkainen (OAJ) 0500 652 872