JHL, Jyty och FOSU: Nya övertids- och skiftbytesförbud inom kommunsektorn

​De kommunala huvudförhandlingsorganisationerna JAU (JHL och Jyty) och FOSU utlyser nya övertids- och skiftbytesförbud. Förbuden börjar måndagen den 21.3.2022 och pågår fram till söndagen den 27.3.2022. Arbetstagarorganisationerna är tvungna att utlysa övertids- och skiftbytesförbud eftersom förhandlingarna inte har framskridit.

Kommunsektorns nya övertids- och skiftbytesförbud börjar måndagen den 21 mars 2022 klockan 00.01. Förbuden pågår i sju dygn och upphör söndagen den 27 mars 2022 klockan 23.59.

Övertids- och skiftbytesförbuden gäller följande avtalsområden:
•    allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA
•    kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal UKTA
•    kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal TS
•    kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade TIM-AKA
•    arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovården (SH- avtalet).

Förbuden gäller inte tjänsteinnehavare som omfattas av de kommunala avtalen. Förbuden gäller inte heller sådana arbetsuppgifter där ett avbrott medför fara för människors liv eller hälsa, eller sådant arbete för att trygga den allmänna säkerheten eller skydda egendom som på grund av sin natur inte kan skjutas upp.

Bland annat i skolorna, inom småbarnspedagogiken och inom social- och hälsovårdsbranschen jobbar man i multiprofessionella team. Det är dags för arbetsgivaren att förstå att alla behöver få löneförhöjning, oavsett yrkesbeteckning. Annars hotas kommunerna av en allt svårare arbetskraftsbrist. Man ska kunna leva på sin lön, kräver JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

– Vårt mål är en lösning som beaktar alla proffs inom kommunsektorn. De är alla länkar i en servicekedja som producerar viktiga tjänster för kommuninvånarna, betonar Jytys ordförande Jonna Voima.

– Våra åtgärder nu visar samtidigt vilket betydande, viktigt arbete arbetstagarna inom kommunsektorn utför till fördel för alla medborgare, påminner Olli Luukkainen (OAJ), styrelseordförande för FOSU.  
 
De senaste övertids- och skiftbytesförbuden som gällde hela kommunsektorn var i kraft 7.3–13.3.2022. JHL, Jyty och FOSU har också utlyst strejker inom kommunsektorn i Rovaniemi och Jyväskylä 23.3–24.3 samt i Tampere och Kuopio 29–30.3.
 
Mer information:
 
Offentliga sektorns union JAU

Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima, 050 591 2341

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
 
Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU

Styrelseordförande Olli Luukkainen (OAJ), 0500 652 872