FOSU, JHL och Jyty varslar om strejk i Jyväskylä och Rovaniemi för att sätta fart på de kommunala avtalsförhandlingarna som avbröts av KT

De kommunala löntagarnas huvudförhandlingsorganisationer FOSU och JAU (JHL och Jyty) har lämnat strejkvarsel till Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och riksförlikningsman Vuokko Piekkala beträffande Jyväskylä och Rovaniemi.

Med strejkvarslet vill organisationerna sätta fart på de avbrutna förhandlingarna om kommunsektorns tjänste- och arbetskollektivavtal. KT avbröt förhandlingarna senaste veckas måndag.

Strajken varar två dagar och avses börja den 23 mars ifall parterna inte når en uppgörelse vid förhandlingsbordet innan dess. Strejken tar slut den 24 mars.

Strejkvarslet är exceptionellt omfattande eftersom det berör alla kommunala avtal, allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet, SH-avtalet, lärarnas, läkarnas och den tekniska personalens avtal samt dessutom de arbetstagare som omfattas av AVAINTA-avtalet.

Strejken gäller inte sådana arbetsuppgifter där ett avbrott i arbetet skulle medföra fara för liv, hälsa eller egendom.

FOSU, JHL och Jyty har redan tidigare meddelat om ett sju dagar långt övertids- och skiftbytesförbud som börjar den 7 mars och gäller för hela den kommunala sektorn.

– Den största tvistefrågan gäller korrigering av de eftersläpande lönerna. Enligt arbetsgivaren är det aldrig rätt tidpunkt, men det ska ske nu. Det görs med ett mångårigt löneprogram, kräver FOSU:s styrelseordförande Olli Luukkainen (OAJ).

– Arbetsgivarna har upprepade gånger uttryckt att det råder skriande brist på yrkeskunniga arbetstagare. Den här frågan går enkelt att lösa: då lönen och anställningsvillkoren är i skick, är det lättare att hitta goda arbetstagare, påpekar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

– Varje kommunal arbetstagare deltar för sin del i produktionen av tjänster som är viktiga för kommuninvånarna och hela den här servicekedjan ska beaktas i avtalslösningen, konstaterar Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima.

Kommentarer och mer information

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU

Styrelseordförande Olli Luukkainen (OAJ) 0500 652 872

Offentliga sektorns union JAU

Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima, 050 591 2341

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772