Fackförbundet Jyty: Löneharmoniseringen bör påskyndas i Päijänne-Tavastlands välfärdsområde

Välfärdsområdesreformen framskrider i olika delar av Finland i väldigt ojämn takt. I Päijänne-Tavastland är man i många avseenden bland de första med reformen, men löneharmoniseringen släpar efter.

– I Päijänne-Tavastland inleddes sote-reformen redan år 2017 med grundande av en välfärdsområdessammanslutning, vilket innebär att man här närmar sig välfärdsområdets inledning i betydligt lugnare stämning än i många andra områden. Nu skulle det vara rätt stund att raskt få ett avslut på löneharmoniseringen som blivit på hälft, kommenterar Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima.

Förhandlingar om lönernas samordning, dvs harmoniseringen, har hållits i Päijänne-Tavastlands välfärdssammanslutning redan under flera år. Voima betonar att det är skäl att föra harmoniseringen till avslut så snart som möjligt när personalen överförs till en ny arbetsgivare.
– Lönernas harmonisering är arbetsgivarens plikt och man kan inte längre skjuta den framåt. För lika arbete ska betalas lika lön. Enligt rättspraxis bör lönerna harmoniseras till topplönen, och detta är naturligtvis också Jytys linje, konstaterar Voima.
Enligt Voima är det i förhandlingarna med arbetsgivaren utöver lönen också viktigt att fästa uppmärksamhet vid anställningens villkor och arbetshälsan.

– Brist på kunniga är ett verkligt bekymmer på olika håll i Finland. Det är viktigt för såväl välfärdsområdena som kommunerna att klara av att behålla de nuvarande arbetstagarna och att rekrytera nya. Detta underlättas bäst genom att se till att personalen trivs och orkar i olika skeden av arbetskarriären, säger Voima.

Fackförbundet Jytys förbundsstyrelses höstmöte hålls i Lahtis 23–24.11.2022.

Tilläggsinformation hos Jyty:

Ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341