Fackförbundet Jyty: En tredjedel av personalen lämnades utanför kollektivavtalet för yrkeshögskolor

Bildningsbranschen rf, dvs Sivista, som representerar utbildningssektorns privata arbetsgivare, har berättat att de godkänt förhandlingsresultatet om ett nytt kollektivavtal för yrkeshögskolor. Fackförbundet Jyty betonar att arbetsgivaren lämnade en tredjedel av hela personalen utanför avtalsförhandlingarna, då arbetstagargrupperna som utför administrations- och stödtjänstuppgifter inte hade någon representation i förhandlingarna.

Hittills har man avtalat om arbetsvillkoren för yrkeshögskolorna i kollektivavtalet för den privata utbildningssektorn, för vilken avtalsparterna utöver Jyty är JHL och OAJ. Sivista meddelade dock i oktober att man vill förhandla om kollektivavtalet för yrkeshögskolor med OAJ och YTN.

– Detta innebär att Sivista som representerar arbetsgivarna från avtalsförhandlingarna helt lämnade bort administrations- och stöduppgifterna, såsom personalgrupperna som utför studie-, informations- och ekonomiadministrationsuppgifter, säger Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima.

– I Fackförbundet Jyty är man väldigt besvikna på situationen – speciellt för att man på högskolefältet som fungerar som en modell för bildningen agerar på ett sätt som riktar sig mot individens och arbetstagarens rätt att organisera sig i sitt eget fackförbund och bli representerad på sin arbetsplats, fortsätter Voima.

– Bildningssektorn motiverade sitt beslut med att den inte identifierar de arbetstagargrupper som Jyty representerar, något som känns helt ofattbart. Jytys medlemmar utför ur helhetssynvinkel ett omätbart värdefullt arbete och det är därför ohållbart att arbetsgivaren helt lämnar en personalgrupp obeaktad, betonar Jytys intressebevakningsdirektör Jukka Maarianvaara.

– Jyty har ett otal gånger försökt hålla förhandlingar med Sivista om personalens representation i avtalsförhandlingarna, men de har inte lett till önskat slutresultat. Nu meddelar man att ett nytt avtal uppstått innan det gamla ens gått ut, anmärker Maarianvaara.

Fackförbundet Jyty skrider omedelbart till åtgärder för att möjligheten att förhandla om arbetsvillkoren samt påverka i yrkeshögskolorna för de som arbetar i administrations- och stödtjänsteuppgifter bevaras. Dessutom inleder Jyty på medlemsinitiativ en Ser du mig? -kampanj, genom vilken betydelsen av de som arbetar i administrations- och stödtjänstuppgifter vid yrkeshögskolor lyfts fram. Jyty kartlägger också organisatoriska åtgärder för att lösa situationen.

Tilläggsinformation:

Ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Intressebevakningsdirektör Jukka Maarianvaara, tel. 040 968 0538, jukka.maarianvaara@jytyliitto.fi

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområdena, den privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemskapets största branscher är sekreterar-, förvaltnings-, specialist- och ict-arbetet, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdssektorn, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: