Coronapasset utvecklas vidare för den händelse att epidemiläget försämras

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte den 23 februari en arbetsgrupp som ska utveckla lagstiftningen om covidintyget för den händelse att epidemiläget blir sämre. Covidintyget togs i bruk hösten 2021 som ett alternativ till regionala begränsningar, vilket underlättade till exempel restaurang- och evenemangsbranschens verksamhet.

I Finland används EU:s digitala covidintyg ,som behövs när man reser i EU-länder och i många länder också för att få tillträde till offentliga utrymmen och evenemang. Varje medlemsland bestämmer genom sin egen lagstiftning hur covidintygen används nationellt. I Finland går det nationella införandet under namnet coronapass. Den nya arbetsgruppen ska utvärdera hur lagstiftningen om covidintyget bör utvecklas och bereder en regeringsproposition om detta. 

Arbetsgruppens mandattid är 23.2.–31.5.2022. Beredningen leds av social- och hälsovårdsministeriet och dessutom deltar arbets- och näringsministeriet, justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, finansministeriet samt de viktigaste intressegrupperna.

I Finland har coronapasset använts vid offentliga tillställningar och i kundutrymmen som ett alternativ till regionala coronarestriktioner. Begränsningen av användningen av coronapass gäller till och med den 28 februari.

Beslut om tillsättande (pdf, på finska)