Coronaepidemin förvärras – textmeddelande som stöd för regionala anvisningar

Coronavirussituationen har försämrats i nästan hela Finland under de senaste
veckorna. Eftersom situationen varierar mellan olika regioner kan också
rekommendationerna och begränsningarna variera. 

Målet med rekommendationerna och begränsningarna är att förhindra
spridningen av coronaviruset, att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och
att skydda särskilt de människor som hör till riskgrupperna.

Social- och hälsovårdsministeriet har avtalat med de finländska
teleoperatörerna och Nödcentralsverket om att ett textmeddelande om
coronaviruset ska skickas till sådana operatörers anslutningar som är verksamma
i Finland.

I meddelandet ges en uppmaning om att följa rekommendationerna och
begränsningarna för att stoppa spridningen av sjukdomen. Innehållet i
meddelandet är följande: "SHM informerar: Coronavirusläget i Finland
försämras. Skydda dig själv och andra. Se regionala rekommendationer och
begränsningar: thl.fi/regioner"

De regionala begränsningarna och rekommendationerna finns på
sjukvårdsdistriktens webbsidor, vars adresser Institutet för hälsa och välfärd
har sammanställt på en sida:

Textmeddelandet är en av de åtgärder genom vilka man förmedlar information
om att coronavirusepidemin har förvärrats. Meddelandet skickas på finska,
svenska, engelska och nordsamiska. 

Meddelandena ska börja skickas onsdagen den 2 december. Teleoperatörerna får
uppdraget strax före klockan 12 och tjänsten börjar fungera kort därefter.
Meddelandena levereras stegvis, vilket innebär att människor kan få meddelandet
vid olika tidpunkter.