Varför togs inte yrkesmänniskor med i beredandet av lönesystemet

Fackförbundet Jyty kräver att Helsingfors stad tar med sina egna yrkesmänniskor inom löneräkningen i förnyelsen av lönesystemet, så att de grova fel som nu uppstått inte längre kan ske.
– Helsingfors stad öser ut miljontals euro till Deloitte, av vilken man enligt uppgifter i pressen efter mars har köpt stöd för över två miljoner euro. Samtidigt upprepar dock Helsingfors ett misstag man gjort tidigare och beaktar fortfarande inte yrkesmänniskornas – alltså personalen som räknar lönerna – syn på hur förändringsprocessen ska genomföras. Detta är förvirrande, förundrar sig Jytys ordförande Jonna Voima.
Helsingfors stads lönebetalningsproblem har pågått i flera månader redan. Lönen har uteblivit antingen helt eller delvis för tusentals arbetstagare. Som arbetsgivare bryter Helsingfors stad mot sin viktigaste plikt, det vill säga betalning av ersättning för utfört arbete. Situationen bedöms fortsätta ännu länge.
Voima berättar att lönesekreterarna redan före ibruktagandet av det nya lönesystemet varnade för att förändringen förutsätter betydande tilläggsresurser. I stadens ledning lyssnade ingen på bekymren.
– Enligt en bedömning av personalrepresentanten för Jyty-medlemmar skulle man för betalning av löner i en organisation av Helsingfors stads storlek behöva till och med 20 % fler lönesekreterare, berättar Jonna Voima.
– Den hänsynslösa situation som Helsingfors själv orsakat visar att arbetsgivarna fortfarande inte kan ta med sin yrkespersonal i planering, beredande och genomförande av förändringar, bedömer Voima.
Löneräkningen är ett krävande och noggrant specialistarbete och det tar länge att sätta sig in i uppgiften. För att få tillräckligt yrkesfärdiga arbetstagare till ekonomitjänsterna bör arbetsgivaren se över lönerna så att de motsvarar det som krävs av arbetet. Samtidigt bör man se till att lönesekreterarna orkar i arbetet och att det finns tillräckliga personalresurser.
– Arbetsgivarens ansvar för lönebetalningen är entydig. Lönesekreterarna har i situationen fått stå som syndabock. Det är ovärdigt att skylla på lönesekreterarna för kompetensbrist, på vårens korta strejk eller andra motsvarande saker, när situationen orsakats av arbetsgivaren, anmärker Jonna Voima.
– Att beklaga sig över ett system som inte fungerar räcker inte, utan nu behövs arbetsgivarens ansvarstagande och konkreta handlingar så att arbetstagarna får sin lön och lönebetalarna inte stupar under sin arbetsbörda. Stadens personal bör också ersättas för förorsakade skador, kräver Voima. 
Tilläggsinformation: ordförande Jonna Voima