Kanslicheferna presenterar sin tjänstemannasyn på Finlands möjligheter under nästa regeringsperiod

Ministeriernas kanslichefer har utarbetat ett dokument om sin gemensamma syn på de följande årens centrala utmaningar och den nästa regeringsperiodens viktigaste möjligheter för Finland. Dokumentet Möjligheter för Finland, som publicerades måndagen den 28 januari, erbjuder ett kunskapsunderlag och en övergripande tjänstemannasyn inför vårens valdebatter och beredningen av regeringsprogrammet.

I publikationen identifieras centrala förändringar och presenteras helheter av lösningar som är av avgörande betydelse under nästa regeringsperiod. Förändringarna och lösningarna anknyter till tre mål som alla ministerier arbetar för: främjande av likabehandling, hållbar tillväxt och ett tryggt och stabilt samhälle. Det övergripande, långsiktiga målet är hållbarhet i samhället, varför dokumentet även sträcker sig utöver den kommande valperioden.

Läs mera:

https://valtioneuvosto.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/10616/kansliapaallikoilta-virkamiesnakemys-suomen-mahdollisuuksista-tulevalla-hallituskaudella