Jyty: Permitteringar och uppsägningar måste uteslutas

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys ordförande Maija Pihlajamäki kräver snabba beslut av landets regering för att minimera det mänskliga lidandet och följderna av coronaepidemin.

"Regeringen har helt riktigt vädjat till kommunerna att de inte ska permittera och säga upp sin personal i denna situation. Jyty hoppas och tror också starkt att en liknande vädjan från statsmakten går ut också till personalen i den tredje och exempelvis kyrkans sektor. Där verkar många yrkesmänniskor i olika sektorer, och det är i dagens läge mitt i krisen som deras yrkeskunnande har en större efterfrågan än någonsin tidigare."

Pihlajamäki betonar att permitteringar bör undvikas till det sista. "Dem som arbetet tar slut för bör man överväga att åtminstone enligt möjlighet erbjuda dem arbete i uppgifter, där man bäst kunde dra nytta av deras arbetsinsats i denna krissituation."

Enligt Pihlajamäki är det helt klart att inga tjänster för skötsel av krisen fungerar, inte ens social- och hälsovårdstjänsterna, om bl a stödtjänsteproducenterna i olika sektorer flyttas åt sidan genom att permittera eller i värsta fall säga upp dem.

Pihlajamäki understryker statens ansvar och snabba situationsbedömning. "Nu behövs snarare en situationsbedömning av coronans följder och på basen av dem effektivare åtgärder. Fastän regeringen har sagt att de tar till konkreta metoder för att stöda kommunekonomin under den närmsta tiden, börjar det bli bråttom med åtgärderna. I många sektorer och på många arbetsplatser samlas beslutsfattarna som bäst för att göra linjedragningar för mångahanda sparåtgärder."

Enligt Pihlajamäki har man i regeringen för kommunernas del överlagt om tidsbundna förhöjningar av behovsprövade bidrag och statsandelar. "Det är viktigt att regeringen genom sina kommande beslut åtminstone inte förorsakar försämringar av de kumulativa skatteintäkterna. Det är skäl att komma ihåg att också utan coronakris hade en stor del av kommunerna stora problem att klara av de uppgifter som man under åren påfört dem, och som inte ens normavlägsningstalkona som slutat i ett nollresultat främjat."

Pihlajamäki anser att social- och hälsovårdens utgifter i den nuvarande krissituationen kommer att stiga till sådana höjder, som man ännu för några veckor sedan drömde om i bara de hemskaste mardrömmarna. Enligt Kommunförbundets enkät är coronaepidemins försvagande effekt på kommunekonomin under pågående år minst 1,5 miljarder euro.

"Förvärvsskatteinkomsterna hotar att på grund av löntagarnas permitteringar och uppsägningar – om nu inte riktigt krascha så åtminstone minska rejält – samtidigt som samfundsskatterna också sjunker. Det har gjorts uppskattningar att kommunal- och samfundsskatteintäkterna som en följd av epidemin sjunker med över 700 miljoner euro samtidigt som sote-kostnadernas tillväxt inverkar försvagande på kommunekonomin med 400 miljoner euro."

Tilläggsinformation: Jytys ordf. Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar
ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners,
samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär
84 procent kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och
medlemsförbund i STTK.