Fackförbundet Jytys förbundsfullmäktige godkände kommunsektorns förhandlingsresultat – övertids- och skiftbytesförbudet upphör

​Fackförbundet Jytys förbundsfullmäktige godkände vid sitt möte 7 juni kommunsektorns förhandlingsresultat. Samtidigt upphör det av Jyty utlysta kommunsektorns övertids- och skiftbytesförbudet omedelbart i alla kommunsektorns avtalsbranscher (AKTA, UKTA, TS, TIM-AKA, SH-avtalet).

Kommunsektorns separata avtal har förhandlats fram av Offentliga sektorns union JAU (Jyty och JHL), Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT. Avtalets ikraftträdande förutsätter alla avtalsparters godkännande. Om förhandlingsresultatets innehåll meddelas först när alla parters förvaltningar har behandlat och godkänt avtalet.

Under avtalsförhandlingarna försökte man få till stånd en lösning på arbetsvillkorskonflikten först med Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och efter det hos riksförlikningsmannen. Efter detta gick man över till en förlikningsnämnd som gav ett medlingsbud, vilket godkändes av alla andra avtalsorganisationer förutom Sote rf. Till slut förhandlade Jyty, JHL, FOSU och KT om ett separat avtal, för vilket man nu uppnådde ett förhandlingsresultat.

I kommunsektorn och de kommande välfärdsområdena förhandlar Fackförbundet Jyty om det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), social- och hälsovårdens avtal (SH-avtalet) och den tekniska personalens avtal (TS).

Medlemskapets största yrkesbranscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdssektorn, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning.

Tilläggsinformation för media:

Ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Läs mer om kommunsektorns avtalsförhandlingar:

Avtalsförhandlingarna 2022