Covidintyget kan användas som coronapass, inresebestämmelserna förlängs

EU:s digitala covidintyg börjar användas inom Finland. Det innebär i praktiken att man kan börja använda covidintyget i situationer och lokaler som omfattas av restriktioner. Därtill förlängs giltigheten för de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar som ska förhindra covid-19 att spridas till Finland från utlandet. Fredagen den 15 oktober 2021 stadfäste republikens president en ändring av lagen om smittsamma sjukdomar som gäller covidintyget och inresor. Lagändringarna träder i kraft den 16 oktober 2021.

Covidintyget som alternativ till restriktioner

EU:s digitala covidintyg kan användas som så kallat coronapass i Finland. Finländarna får covidintyget i Kanta-tjänsten (vaccinationsintyg, testintyg eller intyg om tillfrisknande). Vid behov kan intyget fås på papper av hälso- och sjukvården. 

Olika aktörer, till exempel företag som är föremål för coronarestriktioner som införts av statsrådet, regionförvaltningsverken och kommunerna, kan nu kräva att deras kunder eller besökare visar upp ett covidintyg. 

Kravet på covidintyg kan användas som en alternativ åtgärd endast om tillställningen eller lokalen omfattas av restriktioner. Det kan till exempel gälla begränsningar av öppettider eller antalet deltagare vid offentliga tillställningar. Covidintyget är emellertid inte ett alternativ till begränsningar om myndigheterna har stängt en lokal eller helt förbjudit en offentlig tillställning på grund av coronaläget.

Covidintyget kan krävas till exempel på restauranger och nattklubbar, vid offentliga tillställningar, i konditionssalar och andra lokaler för motion och idrott inomhus, i simhallar och badinrättningar, på dansställen och i lokaler som används för grupphobbyverksamhet, i nöjes- och temaparker, i djurparkers inomhusutrymmen, i inomhuslekplatser, i museer, utställningslokaler och andra motsvarande kulturlokaler.

Det är möjligt att kräva ett covidintyg av 16-åringar och äldre, men det ska tryggas gratis testning av 16–17-åringar inom den offentliga hälso- och sjukvården, om barnet inte har fått vaccin mot covid-19.

Covidintyget kan nu krävas på restauranger i områden med coronarestriktioner, det vill säga i huvudstadsregionen, Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten och Päijänne-Tavastland. Kravet på covidintyg kan utvidgas om begränsningar måste införas också i andra områden.
Covidintyget kan läsas med mobilapp

Arrangörer av evenemang kan avläsa covidintyget med en mobil där de laddat ner appen för avläsning, som godkänts av Institutet för hälsa och välfärd. Appen är kan laddas ner gratis i appbutikerna. 

Avläsaren samlar inte in och registrerar inte heller uppgifterna i covidintyget.

Börja använda coronapasset – info ordnades den 15 oktober

Social- och hälsovårdsministeriet ordnade tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd, Folkpensionsanstalten och regionförvaltningsverken ett informationsmöte om att använda covidintyget som coronapass fredagen den 15 oktober. Tillställningen var avsedd för potentiella användare, till exempel offentliga och privata aktörer och arrangörer av evenemang, och andra som kan ha användning för coronapasset i sin verksamhet. 

Inresebestämmelserna fortsätter att gälla

Syftet med de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar är att skydda befolkningens hälsa genom att förhindra att covid-19 av utländskt ursprung sprids i Finland. Liknande hälsosäkerhetsåtgärder används i flera andra EU-länder. 

Det krävs fortsättningsvis att personer som anländer till Finland (personer födda 2005 eller tidigare) ska visa upp ett tillförlitligt intyg över att de har haft covid-19 inom de sex senaste månaderna eller fått en godkänd vaccinationsserie mot covid-19 eller att de före ankomsten till Finland tagit ett tillförlitligt covid-19-test med negativt resultat. Den som har ett intyg över ett tillförlitligt covid-19-test med negativt resultat som tagits före ankomsten till Finland eller ett intyg över att hen fått den första vaccindosen ska ta ett andra test 72–120 timmar efter inresan. Alternativt krävs ett test genast efter ankomsten till Finland och ett andra test inom 72–120 timmar efter inresan. 

Skyldigheten att visa upp intyg eller testa sig gäller inte personer som under de senaste 14 dygnen före ankomsten till Finland vistats endast i ett sådant land eller område där incidensen av covid-19 eller förekomsten av virusvarianter inte medför någon särskild risk för spridning av epidemin. Bestämmelserna om vilka länder och områden detta gäller utfärdas genom förordning.

Till lagen om smittsamma sjukdomar fogas dessutom permanenta bestämmelser om handräckning. Tullen räknas till de myndigheter som är skyldiga att ge handräckning. I och med ändringen kan Tullen ge handräckning vid kontroll av hälsointyg. 

Ytterligare information: 

Informationstillfälle om användningen av coronapasset den 15 oktober (stm.fi, på finska)