Medlemscirkular: Fackförbundet Jyty lämnade en strejkvarning för kommunbranschen i Jyväskylä och Rovaniemi

​Med strejkvarningen vill Jyty sätta fart på kommunsektorns avtalsförhandlingar. Tvådagarsstrejken som Jyty utlyst i Jyväskylä och Rovaniemi inleds onsdagen 23.3.3022 kl. 00.01 och gäller alla arbetsskiften som börjar efter det. Strejken slutar på torsdagen 24.3.2022 kl. 23.59. Strejken pågår till slutet av avslutande arbetsskift. I stridsåtgärderna deltar kommunbranschens huvudavtalsorganisationer FOSU och JAU (Jyty och JHL) tillsammans. Strejken som Jyty utlyst gäller de Jyty-medlemmar som arbetar i alla avtal för kommunsektorn och det privata AVAINTES-avtalet hos följande arbetsgivare:

Jyväskylä

• Jyväskylä stad
• Monetra (Jyväskylä)
• Mellersta Finlands centralsjukhus NOVA

Rovaniemi

• Rovaniemi stad
• Lapplands centralsjukhus, Rovaniemi
• Rovaniemi centraltvätteri
• Sarastias kontor i Rovaniemi

Utanför stridsåtgärderna avgränsas uppgifter som kan orsaka fara för medborgares liv, hälsa, säkerhet och egendom.

Dessutom avgränsas brand- och räddningsväsendets uppgifter, brådskande uppgifter i socialjouren, läkemedelsförsörjningens uppgifter, bashälsovårdens och munhälsovårdens jour samt akutmottagningar, nödvändiga funktioner i bashälsovården och munhälsovården, undervisningsmottagningar för bashälsovården och munhälsovården, specialtandläkarnas mottagningsverksamhet och veterinärer som arbetar i kommunala miljöhälsovårdsenheter.

Det är fråga om en laglig stridsåtgärd, med vilken Jyty strävar efter att uppnå avtalsmålen och ett förhandlingsresultat. De Jyty-medlemmar som hör till de som strejkar måste delta i strejken.

Läs mer: Ofta frågat om strejk

Jyty strävar efter ett löneprogram för låglönebranscherna

Fackförbundet Jyty strävar efter rejäla löneförhöjningar samt ett mångårigt löneprogram för låglönebranscherna. För Jyty är det viktigt att alla branschers arbetstagare får löneförhöjningarna som allmänförhöjningar. Till de lägsta lönerna vill man ha högre förhöjningar också genom en s k blandlinjelösning, varvid förhöjningarna för de lägre lönerna betalas som ett eurobelopp till en viss gräns och först för de högre lönerna procentuellt.

Dessutom försöker Jyty i förhandlingarna få klara korrigeringar av bl a arbetstiderna och möjligheterna till distansarbete. Också personalrepresentanternas position bör förbättras nu när kommunsektorn står inför förändringar och de nya välfärdsområdena inleder sin verksamhet i början av år 2023. Familjeledighetsreformen inverkar också på bestämmelserna i kollektivavtalet.

I avtalsförhandlingarna representeras personalen av tre huvudavtalsorganisationer i kommunsektorn, Den offentliga sektorns union JAU (Jyty och JHL), Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU samt Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation SOTE. Motparten arbetsgivaren representeras i förhandlingarna av Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

Ansökan om strejkbidrag

När strejken börjar informeras de som strejkar per e-post om ansökningsanvisningar för strejkbidragen. Det informeras om ansökningsanvisningarna för strejkbidrag också på förbundets webbsidor. Strejkbidraget är 160 euro för varje strejkdag. Strejkbidraget betalas när strejken upphört. Man får strejkbidrag om man anslutit sig som medlem i Jyty senast sju dagar innan strejken inleds.

Vad bör man göra till först när strejk hotar?

1) Kontrollera och korrigera vid behov dina kontaktuppgifter i Jytys elektroniska tjänster Jässäri. En länk och inloggningsanvisningar dit finns på Jytys webbsidor.

2) Kontrollera och korrigera vid behov dina arbetsplats-, anställnings- och avtalsbranschuppgifter i Jässäri. Det är av största betydelse med korrekta och uppdaterade anställningsuppgifter, så att vi vet vilka alla stridsåtgärderna gäller. Du kan inte heller ansöka om strejkbidrag ifall dina arbetsplatsuppgifter är felaktiga i förbundets medlemsregister.

Tilläggsinformation för medlemmarna:

  1. Jytys förtroendemän på arbetsplatserna (kontaktuppgifterna får du från din förening)
  2. Jytys regionala filialer
  3. Jytys intressebevakningsavdelning: tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi, tel. 020 789 3700 (må-to kl. 9–11, fr kl. 10–12).

Svenskspråkig medlemsservice: Maria Sparv, regionombudsman, t. 0400 970 090, epost: maria.sparv@jytyliitto.fi

Följ med avtalsförhandlingarna: