Kan man kräva coronavaccinationer och vaccinationsuppgifter av alla som arbetar i sote-branschen?

​Utgångspunkten för personalen i social- och hälsovården gällande Covic-vaccinationer är hurdant arbete man utför, dvs har man på något sätt att göra med kunderna och patienterna eller dem som arbetar med dessa. Om så är fallet kan arbetsgivaren kräva vaccinationer (snart säkert alla tre vaccinationerna). Om ovan nämnda kontakter inte förekommer kan man inte kräva vaccinationer och inte heller överföra arbetstagaren till annat arbete.

Nu förbereds för sote-branschens arbetsgivare rätten att få ovan nämnda vaccinationsuppgifter och där bör vara samma utgångspunkt som ovan. Om man alltså arbetar i ett utrymme, där man inte möter kunder/patienter eller personal som varit i kontakt med kunder och patienter, kan man inte på grund av covid kräva vaccinationsuppgifter eller sjukuppgifter. Det är naturligtvis en annan sak om man varit sjukledig av andra orsaker och då gör man som normalt med sjukanmälningar och intyg.

Arbetsgivaren har dock i dessa covid-ärenden den prövningsrätten, men det är bra att på arbetsplatsen diskutera hur man agerar eller kommer att agera.

Utgångspunkten i denna handling är alltid personalens och patienternas/kundernas säkerhet och arbetsgivarna har ansvar för arbetsplatsernas hälsosäkerhet.

I förberedelserna har alltså sote-arbetsgivaren rätt att få covid-uppgifter och när det framskrider lägger vi ut info om det på våra sidor.

Tilläggsinformation och rådgivning för medlemmarna:

Tilläggsinformation ges av förbundets intressebevakningsavdelning per e-post tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi eller på servicenumren.