Jytys utbildningar och tillfällen arrangeras på distans till slutet av maj

​På grund av corona-situationen ordnas de utbildningar och tillfällen som Jyty arrangerar som distanstillfällen till och med 31.5.2021. En del av tillfällena flyttas möjligtvis till en senare tidpunkt eller inhiberas. Alla förändringar hittar du i webbsidornas elektroniska utbildningskalender eller i händelsekalendern.

Jyty vill säkra medlemmarnas beredskap att verka i sitt arbete under coronavirusepidemin samt hindra en spridning av viruset. Tillfällen som ordnas på distans är ansvarsfull verksamhet, för att minimera epidemins spridning och skador.

Förbundet rekommenderar samma tillvägagångssätt också för sina medlemsföreningar. I sista hand följer vi myndigheternas instruktioner. Tilläggsinformation ges av Jytys utbildningsavdelning, organisationsavdelning och de regionala byråerna.

Läs noggrannare om förändringarna i utbildningskalendern och händelsekalendern (på finska) på Jytys webbsidor.