Jyty: Tiden för massiva sparåtgärder i kommunerna är inte nu

Coronapandemin
riktar sig nu direkt mot arbetsplatserna i den finländska privata sektorn. På
begäran av Finlands regering förberedde arbetstagarnas centralorganisationer
STTK, FFC och Akava samt KT Kommunarbetsgivarna och Finlands Näringsliv EK som
representerar arbetsgivarna för sin del åtgärder, genom vilka företagen med så
små skador som möjligt ska klara skadan som coronaviruset förorsakar.
Stödåtgärderna offentliggjordes på onsdagskvällen 18.3. Stödåtgärderna som
fastställts av regeringen kommer att ligga på flera miljarder euros nivå.

Offentliga
och privata sektorns funktionärsförbund Jytys ordförande Maija Pihlajamäki
betonar att permitteringarna som planerats i många kommuner borde stängas ute
från metodurvalet, som kommunerna använder för att söka panikartade
inbesparingar. ”Behovet av personal är i många arbetsuppgifter i den offentliga
sektorn och också i den tredje sektorn just nu större än normalt.”

Enligt
Pihlajamäki måste man nu se längre än näsan. Just nu riktar sig krisen utöver
den offentliga sektorns vårdtjänster framför allt mot den privata sektorns
företag, där köpande kunder nästan helt försvunnit i många branscher.

”Där behövs
de stödåtgärder regeringen strävar efter. Men de behövs också för arbetstagarna
i den offentliga sektorn som producerar grund- och välfärdstjänster, och vars
arbetsuppgifter snarare ökat som en följd av coronan i motsats till många andra
branscher.”

Enligt
Pihlajamäki är det extremt viktigt att de lagstadgade uppgifterna sköts i de
olika sektorerna. ”Det är också viktigt att inom t ex social- och
hälsovårdssektorn se till att vårdkedjorna som en följd av eventuella
sparåtgärder inte bryts som en följd av kortsynt verksamhet”, understryker
Pihlajamäki.

Tilläggsinformation:
Jytys ordf. Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756,
maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar
ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners,
samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 84
procent kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund
i STTK.