Insändare: Kommunernas avbrott av lönebetalning olagliga – samarbetslagen bör följas

I
coronakrisens undantagsförhållanden har många kommuner meddelat om beslut att
avbryta personalens lönebetalning på grund av hinder för utförande av arbete
med hänvisning till arbetsavtalslagens 2 kapitel 12 paragraf. Enligt Offentliga
och privata sektorns funktionärsförbund Jyty uppfylls förutsättningarna för
avbrott av lönebetalning inte i kommunbranschen förutom i ytterst sällsynta
undantagsfall och kommunernas avbrott av lönebetalning är i princip olagliga.
Jyty anser att verksamheten i de kommuner som beslutat om avbrott är
fullständigt ansvarslös och kommer att bestrida de olagliga fallen.

Avbrott av
lönebetalning kan inte tillämpas på exempelvis skolgångshandledare,
bibliotekspersonal, ungdomsarbetare, småbarnspedagogiken eller
administrationspersonal, såsom man i många kommuner lagstridigt gjort. Ett
avbrott av lönebetalningen förutsätter fullt hinder för utförande av arbete.
Att stänga kundutrymmena innebär inte automatiskt att arbetet försvinner, utan
en förändring av uppgifternas innehåll eller en övergång till distansarbete.

Jyty
betonar att det bakom kommunernas beslut ligger ett fräckt försök att kringgå
samarbetslagen med hänvisning till coronakrisen. I stället för olagligheter
borde kommunerna undvika beslut som förvärrar krisen och medborgarnas nöd. I
vissa kommuner har man avbrutit lönebetalningen för exempelvis
skolgångshandledare, även om de barn i en svagare position, vilka behöver
särskilt stöd och handledning, är just de som har problem med
distansundervisningen. Kritik mot bristfälligt stöd i den grundläggande
utbildningen har presenterats i bl a Utbildningsstyrelsens instruktioner från
14.4.

En
arbetsgivare har, då vissa förutsättningar i lagen uppfylls, möjlighet att
permittera sin personal. Före permitteringarna bör arbetsgivaren hålla
lagenliga samarbetsförhandlingar med personalens representanter, där man kan
fundera över hur arbetet kan omorganiseras. Olika distansarbetsmöjligheter,
tillfälliga förändringar av arbetsuppgifterna och nya arbetssätt är välkomna i
undantagssituationer, där man behöver kreativa lösningar med tillit för
framtiden. Lyckligtvis finns också goda exempel på ansvarsfulla kommuner och
städer, där arbetsuppgifterna omorganiserats och där man hittat nya
elektroniska och digitala arbetsmetoder.

Kommunernas
snabba och häftiga sparåtgärder i coronakrisen är speciella också med tanke på
att landets regering redan i inledningsskedet av coronakrisen lovade att stöda
kommunekonomin i tilläggsbudgetförslagen. Samtidigt vädjade regeringen till
beslutsfattarna i kommunerna att undvika permitteringar och uppsägningar av
personalen i kommunerna.

Regeringen
höll sitt löfte och beslöt om stödåtgärder för kommunekonomin i
budgetmanglingen 8 april. Staten lovade att öka stödet till kommunerna i maj
månads budgetmangling med över en miljard euro, som koncentreras på en ökning
av samfundsskatten och grundtjänsternas statsandelar samt de behovsprövade
statsandelarna. Dessutom ersätts sjukvårdsdistrikten extrakostnaderna för
vården. Kommunekonomin lindras också av en ersättning på ungefär en halv
miljard till kommunerna år 2020, vilken beror på en fördröjning av
skatteintäkterna. Dessutom följer regeringen med situationen och stöder vid
behov kommunekonomin ytterligare i budgetmanglingen i början av hösten.

Maija
Pihlajamäki

ordförande


Marja Lounasmaa
intressebevakningsdirektör


Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf