FOSU, JHL och Jyty varslar om strejk i Uleåborg och Åbo – redan tredje strejkvarlset inom de kommunala avtalsförhandlingarna

De kommunala huvudförhandlingsorganisationerna FOSU och JAU (JHL och Jyty) har lämnat strejkvarsel som gäller Uleåborgs stad och Åbo stad till Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och till riksförlikningsmannen.
 
Tvådagarsstrejken i Uleåborg och Åbo är utlyst att börja onsdagen den 6 april klockan 00.01 och sluta torsdagen den 7 april klockan 23.59. Strejken genomförs om parterna inte når en uppgörelse innan dess.
 
Löntagarförbunden eftersträvar att med stridsåtgärder sätta fart på de kommunala förhandlingarna om tjänste- och arbetskollektivavtal, så att ett förhandlingsresultat kan uppnås. Medlingen i tvisten fortsätter under riksförlikningsmannens ledning.
 
Strejkvarslet gäller alla kommunala avtal: allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH), kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA), arbetskollektivavtalet för timanställda (TIM-AKA), kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA) och kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal (TS). Dessutom gäller strejkvarslet för JHL:s och Jytys del dem som arbetar i kommunalt ägda bolag och omfattas av AVAINTA-avtalet.  
 
Strejken gäller inte sådana arbetsuppgifter där ett avbrott i arbetet skulle medföra fara för liv, hälsa eller egendom.
 
Detta är redan tredje gången FOSU, JHL och Jyty varslar om tvådagarsstrejk inom de kommunala avtalsförhandlingarna. Det första strejkvarslet gällde för strejk i Jyväskylä och Rovaniemi den 23–24 mars. Det andra strejkvarslet gällde för strejk i Tammerfors och Kuopio den 29–30 mars.
 
Cirka 40 000–50 000 kommunala löntagare berörs av de strejkvarsel som FOSU, JHL och Jyty hittills utfärdat.
 
Förra veckan, 7–13 mars, rådde också övertids- och skiftbytesförbud inom den kommunala sektorn.  Följande övertids- och skiftbytesförbud utlyses för nästa vecka, 21–27 mars 2022.
 
– Senast nu torde det ha klarnat för arbetsgivaren att de kommunala arbetstagarna menar allvar och är trötta på att vänta på att uppskattningen för arbetet syns i plånboken. Festtal och vackra ord räcker inte längre, sammanfattar FOSU:s styrelseordförande Olli Luukkainen (OAJ).
 
– Nu är det dags för kommunsektorn att få rejäla lönehöjningar och ett löneprogram. De kommunala arbetstagarna har i tio års tid räddat Finland med ramavtal, sysselsättnings- och tillväxtavtal och konkurrenskraftsavtalet. Sen kom coronan och nu Ukraina. Dessutom äter den höga inflationen upp köpkraften. De kommunala arbetstagarna har gjort sig förtjänta av lönehöjning och orkar inte vänta löngre, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.
 
– De kommunala arbetstagarna producerar de värdefulla tjänster vars funktion är särskilt viktig i kristider. Uppskattning mäts inte endast i pengar men också de kommunala arbetstagarna ska tryggas en tillräcklig inkomstnivå. För det behöver vi ett löneprogram, kräver Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima.
 
Mer information och kommentarer till media:
 
Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU

Styrelseordförande Olli Luukkainen (OAJ) 0500 652 872
 
Offentliga sektorns union JAU

Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima, 050 591 2341

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772