Fackförbundet Jytys namn och visuella framtoning förnyades

I Jytys varumärkesförnyelse förnyades förbundets
namn och visuella framtoning. Det nya varumärket återspeglar 2020-talets
arbetsliv och utkristalliseras i tanken: för att ditt arbete är viktigt.

Jyty
fortsätter arbetet för ett bra och rättvist arbetsliv med nytt namn och ny
visuell framtoning. Förbundets nya namn är Fackförbundet Jyty. Det tidigare
namnet Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty användes från år
2004.

– Förbundets
nya namn beskriver kortfattat vår grunduppgift. Vi är ett fackförbund och
försvarar förmånerna för de medlemmar vi representerar i alla frågor i
arbetslivet, säger Fackförbundet Jytys organisationsdirektör Ari Sauros.

Det nya
namnet syns i förbundets logo, som inte bara fick ett nytt namn utan också en
färguppdatering.

En viktig
del av varumärkesförnyelsen är färgvärlden, som uppdaterades till 2020-talet. I
den nya framtoningen betonas de gröna tonerna mossa, granris och mynta, vilka
symboliserar tillväxt och livskraft. Grapefrukten för sin del ger framtoningen
en smula gult, färgen för energi och aktivitet.

Fackförbundet Jyty signalerar om arbetslivet och intressebevakningen med
sina utmaningar och sin glädje också genom de nya varumärkesbilderna och
ikonillustrationerna. Dessutom förnyades fonterna som används i tryckt och
elektronisk kommunikation.

– Den nya
visuella framtoningen börjar synas stegvis i Fackförbundet Jytys all
kommunikation, såsom på webbsidorna, i den tryckta tidningen, i nättidningen, i
sociala medier och trycksaker, berättar Fackförbundet Jytys
kommunikationsdirektör Kari Hietamäki.

Varumärkesförnyelsen
genomfördes i samarbete med den strategiska och visuella innehållsbyrån Kubo
Creative Agency.

Det nya
namnet och den visuella framtoningen introducerades i samband med det
konstituerande mötet för Fackförbundet Jytys förbundsfullmäktige 23-24.11.2020.

Fackförbundet
Jytys värden är en medlemsorienterad kunnande tjänst, samarbete, rättvisa och
nutid. Dessa grundvärden förverkligar vi i såväl vårt förnyade varumärke som i
vårt vardagliga arbete för ett bättre arbetsliv. Kärnan i vårt varumärke utkristalliseras
i Fackförbundet Jytys nya slogan: För att ditt arbete är viktigt.

Om
Fackförbundet Jytys nya visuella framtoning berättas mer i
varumärkesanvisningarna, som kan läsas på förbundets webbsidor.

Tilläggsinformation:
Kommunikationsdirektör Kari Hietamäki, kari.hietamaki@jytyliitto.fi, 040 502
0115

Jyty är
ett fackförbund för oss som vidtar åtgärder och genom vårt arbete får vardagen
att rulla på. Jyty-medlemmarna verkar i kommunbranschen, privata sektorn,
organisationer och församlingar. Medlemskapets största branscher är
sekreterar-, administrations-, specialist- och ikt-arbete, ungdoms- och
organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt
fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty finns som ditt stöd i arbetslivet
och på fritiden. Vi är medlemsförbund i STTK.