Yrkesbarometern: Minskningen till följd av corona i yrken där det råder brist på arbetskraft börjar återhämta sig

På riksnivå
definierades sammanlagt 37 yrken vid arbets- och näringsbyråerna som
yrken med brist på arbetskraft i februari-mars 2021. Ett år tidigare
före coronavirusets effekter fanns det klart fler yrken med brist på
arbetskraft, sammanlagt 60. Hösten 2020 fanns det 31 yrken med brist på
arbetskraft av uppskattningsvis 200 yrken. Antalet yrken med brist på
arbetskraft har alltså ökat något från bedömningen i höstas.

Enligt
en bedömning som gjordes vid arbets- och näringsbyråerna i
februari–mars fanns det nu 37 yrken med överutbud på arbetskraft av
cirka 200 yrken. Antalet yrken med överutbud på arbetskraft har ökat,
eftersom det ett år tidigare på våren fanns 25 yrken med överutbud på
arbetskraft. Överutbudet på arbetskraft har inte påverkats nämnvärt av
coronapandemin. Förändringarna i överutbudet på arbetskraft är små och
trendmässiga.

Resultaten framgår av arbets- och
näringsministeriets yrkesbarometer, som inom den närmaste framtiden
sammanställer de bedömningar av förhållandet mellan efterfrågan på och
utbudet av yrken som baserar sig på arbets- och näringsbyråernas
systemuppgifter. I barometerbedömningen ingår 200 yrken av yrkena i
yrkesklassificeringen (ISCO 4), det vill säga knappt hälften av yrkena
med den största volymen.

Tyngdpunkten i bristen på arbetskraft i yrken inom hälso- och socialsektorn fortsätter

Det
råder stor brist på kompetent arbetskraft i synnerhet när det gäller
yrkena inom hälso- och sjukvården och socialt arbete. Den svåraste
situationen gäller rekrytering av sjukskötare, specialsakkunniga inom
socialt arbete, talterapeuter, närvårdare och barnträdgårdslärare.

Antalet
yrken inom hälso- och socialsektorn på topp 15-listan över branscher
med arbetskraftsbrist är stor. Två tredjedelar av yrkena med
arbetskraftsbrist på topplistan finns nu inom hälso- och socialsektorn.
Nya yrken på topp 15-listan utanför hälso- och sjukvården och det
sociala området är anläggningsmaskinförare och takmontörer.
Munhygienisterna finns också på topp 15-listan igen.

På topp
15-listan över yrken med överutbud av arbetskraft har förändringarna
varit ännu mindre jämfört med yrken med arbetskraftsbrist. Överutbud av
arbetskraft finns allmänt i fråga om kontorssekreterare. De som
installerar informations- och kommunikationsteknik har kommit upp på
topp 15-listan över överutbud.

Arbetsmarknadsläget för yrken är mest balanserat i Satakunta och Lappland

När
det gäller efterfrågan och utbudet på arbetskraft var andelen yrken i
balans störst i de bedömda yrkena i Satakunta och Lappland. Enligt
utvärderarna fanns det relativt sett minst yrken i balans i fråga om
efterfrågan och utbud på arbetskraft i Mellersta Finland och Kajanaland.
I Kajanaland är andelen yrken med brist på arbetskraft av de yrken som
bedömts stor och läget i Mellersta Finland försämras av den stora
andelen yrken med överutbud.

Nästa prognos om sysselsättningsutsikterna för olika yrkeskategorier görs hösten 2021.