Visst beter du dig bra som kommunalvalskandidat och kommunfullmäktige?

​Gott uppförande tillhör alla och även politik, beslutsfattande och
arbetsliv. Bra beteende börjar alltid med att respektera andra
människor. Gott uppförande, artigt beteende, fungerande interaktion och
förståelse för olikheter är färdigheter för alla kommunfullmäktige.

Arbetarskyddscentralens kommungrupp vill betona vikten av gott beteende inom politiskt beslutfattande under kommunalvalet.

Alla
som arbetar vid synliga positioner fungerar samtidigt som
umgängesuppfostrare. Därför är det viktigt hur beslutsfattare inom
politiken beter sig och talar. Det är ytterst viktigt att
beslutsfattarna visar gott exempel med professionellt beteende.

Kommunfullmakten
är arbetsplatsen för kommunfullmäktige och tjänstemän. På arbetsplatsen
måste man fokusera på arbetet, bete sig professionellt och ge arbetsro
åt arbetskamraterna. Även om politiken ofta skapar oenigheter måste
andra människor behandlas med respekt och utan mobbning.

Arbetsskyddscentralens
kommungrupp har för kommunalvalet tagit fram ett elektroniskt postkort
och en Facebook-bildram för både kandidater och väljare. Vi utmanar alla
kommunalvalskandidater att förbinda sig till gott beteende. På samma
utmanar vi röstarna att rösta på kandidater som beter sig väl.

Minna Karhunen, verkställande direktör från Kommunförbundet r.f. har lovat ställa upp som sponsor för kampanjen.


Det är varje förvaltares ansvar att bete sig bra. Förtroendevalda
fungerar också som arbetsgivarrepresentant i kommunen och ansvaret är i
enlighet med det. Kommunfullmäktige är en del av kommunens offentliga
profil och på det sättet bygger varje fullmäktige ryktet av sin egen
kommun, framför Minna Karhunen.

#heltseriöst

Mer information

Merja Hyvärinen, arbetslivsexpert
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL r.f.
Arbetsskyddscentralens kommungrupp
merja.hyvarinen@jhl.fi
telefon 050 4729 534 

Mikko Kuivalainen, kommunikationschef 
Arbetsskyddscentralen
mikko.kuivalainen@ttk.fi
telefon 044 502408