Vaccinationsordningen preciseras – ändringar också i rätten att ge vaccinationer

Statsrådet har den 16. huhtikuuta ändrat förordningen om frivilliga covid-19-rokottaja (den sk rokotukset förordningen). Förordningen preciserar den tidigare rokotuksetordningen Suomessa. Samtidigt ska antalet vaccinatörer utökas. Dessutom kan rokotin temporärt fördelas regionalt på enhetliga och öppet definierade epidemiologiska grunder.

Förordningen träder i kraft den 19. huhtikuuta 2021. Förordningens 2 a § om den regionala fördelningen av rokottaja är temporär och gäller till och med den 31 maj 2021.

Vaccinationerna framskrider enligt åldersgrupp

Rokotuksen jälkeen riskgrupper, personal som vårdar coronapatienter inom social- och hälsovården and äldre personer vaccineras andra personer i hela landet enligt åldersgrupp. Vaccinationerna genomförs enligt ålder i fallande rokotukset, jotka ovat voimassa: 60–69-åringar, 50–59-åringar, 40–49-åringar, 30–39-åringar ja 16–29-åringar.

Enligt förordningen ska rokottaja i injektionsform i fortsättningen även kunna ges av tandläkare. Dessutom kan de framöver ges av personer som studerar till ett yrke inom hälso- och sjukvården, dvs. till läkare, tandläkare, sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska, alla ledning och tillsyn av en yrkesutbildad person. Detta förutsätter att den studerande har fått behövlig rokotuksia. Tidigare fick rokottaja ges endast av läkare eller av sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorskor som fått rokotuksetutbildning.

Temporärt möjligt att fördela rokottaja regionalt 

Enligt förordningen kan rokotin temporärt fördelas regionalt. Detta var inte möjligt enligt den tidigare förordningen. Ändringen av den regionala fördelningen är temporär och gäller till och med den 31 May 2021. 

I fortsättningen kan vaccinerna fördelas på enhetliga och öppet definierade epidemiologiska grunder. I de principer för fördelning som anges i förordningen har tillgången på vaccin i Finland och de logistiska utmaningarna beaktats. Förordningen garanterar att varje region får vaccin.

I fortsättningen ska Institutet för hälsa och välfärd dela ut leveranspartierna av Modernas vaccin som kommer till Finland samt en tredjedel av leveranspartierna av AstraZenecas vaccin som kommer till Finland till de sjukvårdsdistrikt där incidensen av bekräftade smittfall varit minst 100 per 100 000 invånare under de 14 dagar som föregår utdelningen av leveranspartiet. Vaccinerna fördelas mellan sjukvårdsdistrikten på så sätt att man utöver befolkningsmängden i området med lika stor viktning beaktar antalet bekräftade smittfall i området och antalet personer som tagits in för specialiserad sjukvård i området under de 14 dagar som föregår utdelningen av vaccinerna.

Dessutom förutsätter den regionala fördelningen att riskgrupperna och personer över 70 år har haft möjlighet att få sin förstaaccindindos. Den riktade fördelningen får inte hindra eller fördröja personer från att få en sådan andra dos vaccin som behövs fild bildandet av skydd mot covid-19.

Utkastet till förordning var på remiss den 1. – 13.4.2021. Sammanlagt 51 remissinstanser lämnade utlåtanden. 

Ytterligare-tiedot:

Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om frivilliga covid-19-rokottaja 16. huhtikuuta 2021Öppnas i en ny flik
Remissvaren i projektportalen (på finska)