Tehy ja SuPer irtisanoivat kunta-alan pääsopimuksen

Tehy ja SuPer ovat irtisanoneet kunta-alan pääsopimuksen. Liitot haluavat neuvotella uuden pääsopimuksen. Tehyn ja SuPerin muodostama pääsopijajärjestö KoHo perustelee irtisanomista sillä, että hoitoalan omasta sote-sopimuksesta ei ole päästy nykyisessä neuvottelujärjestelmässä sopuun neuvottelukumppaneiden kanssa.

Pääsopimuksessa on sovittu kunta-alan neuvottelujärjestelmästä eli siitä, ketkä neuvottelevat kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksista. Pääsopimus päättyy 31.3.2020 samaan aikaan kuin kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset.

SuPer ja Tehy muodostavat KoHo ry:n, joka on yksi työntekijäpuolen pääsopijajärjestöistä kunta-alalla. Muita ovat Jytyn ja JHL:n muodostama Julkisen alan Unioni JAU sekä akavalaisista julkisen alan liitoista koostuva JUKO.