STTK: Teknologiindustrins tillkännagivande är ett steg på vägen mot avveckling av allmängiltigheten

Teknologiindustrin ry:s tillkännagivande om att dela upp kollektiva avtalsförhandlingar i antingen lokalt eller nationellt avtalande är enligt STTK:s ordförande Antti Palola ett steg på vägen mot arbetsgivarlägrets långsiktiga målsättning att bryta ner den finländska arbetsmarknadens avtalsmodell och förhandla uteslutande på företagsnivå. 

Alla följder av teknologiindustrins beslut är omöjliga att uppskatta i förväg och först i samband med kommande förhandlingar kan vi se, hur förhandlingarna förs och vilka frågor som avtalas – eller inte avtalas.
─ Min egen uppskattning är, att förhandlingarna blir splittrade och att störningarna av arbetsfreden ökar, spår Palola.

Teknologiindustrin säger inte i samband med dagens tillkännagivande, vad som är det yttersta syftet med denna splittring: att bryta ner de allmängiltiga kollektivavtalen. 
─ Även om det förnekas, är det uppenbart. Ju fler företag inom en bransch som övergår till förhandlingar på företagsnivå, desto mer undergrävs allmängiltigheten. Det råder ingen tvekan om saken om vi bara blickar en aning framåt.

Arbetsgivarorganisationerna och branschorganisationerna som står nära dem talar i vackra ordalag och lindar in det lokala avtalandet med arbetstagarens vilja att förhandla bättre på företagsnivå. 
─ De som är insatta i saken vet, att man redan nu inom ramen för tjänste- och arbetsavtal alltid kan förhandla bättre. Budskapet från förtroendemännen på arbetsplatserna talar dock sitt tydliga språk: lokalt vill arbetsgivaren i huvudsak förhandla om försämringar som t.ex. lönesänkningar, ändrade arbetstider och flyttade semestrar eller försämringar i rätten till sjukledighet. Om förbättringar hör vi inte så ofta, konstaterar Palola.

Palola säger, att man inom fackförbunden nu måste skapa ytterst noggranna riktlinjer för kommande förhandlingsrundor oberoende av bransch.
─ Skogsindustrin har initierat det spår som Teknologiindustrin fortsätter i och där budskapet hörs allt tydligare och blir allt hårdare. Det lär vara en tidsfråga, när andra arbetsgivarorganisationer berättar liknande nyheter. På arbetstagarsidan måste intressebevakningen skärpas och man måste förbereda sig ännu noggrannare inför kommande förhandlingar. Vid behov söker man rättvisa genom kollektivt inflytande, tror Palola.

Tilläggsinformation i STTK: Antti Palola, telefon 050 509 6030.