Regeringen fortsätter att vidta åtgärder med anledning av undantagsförhållanden fram till den 13 maj

Regeringen beslutade i
dag att förlänga de begränsningsåtgärder som tidigare införts för att
bromsa spridningen av coronaviruset och skydda riskgrupperna fram till
den 13 maj 2020. Regeringen lämnar i morgon nya
ibruktagningsförordningar till riksdagen. Beslut om förlängning ska
fattas denna vecka, så att giltighetstiden hinner behandlas i riksdagen i
tid.

Begränsningarna inom småbarnspedagogiken, undervisningen
och utbildningen på olika skolstadier förlängs med en månad fram till
den 13 maj 2020. Samtidigt förbereder man sig på att förlänga
undantagsarrangemangen inom undervisningen till utgången av terminen, om
begränsningen av epidemin kräver det.

Regeringen beslutade också
att snabbt inleda förberedelserna för att skärpa villkoren för trafiken
vid de nordliga och västliga gränserna på grund av coronautbrottet samt
för att stoppa person- och passagerartrafiken till sjöss, med undantag
för gods- och frakttrafiken.

Regeringen fattade dessutom beslut
om att provtagningen och testerna i Finland ska utökas ytterligare för
att påvisa fall av coronavirussmitta och för att stävja epidemin.
Personalen inom social- och hälsovården ska alltid testas om det finns
minsta misstanke om sjukdom.

Regeringen lämnar i morgon till
riksdagen en förordning om stängning av restauranger, caféer och
serveringsställen. Avsikten är att skydda befolkningen och trygga
samhällets funktion. Begränsningen av öppethållningen gäller till den 31
maj 2020, men det är möjligt att sälja mat för avhämtning.

Regeringen beslutade också att stärka sammansättningen av gruppen för coronasamordning vid statsrådets kansli (SN COVID-19).

Läs mer (Statsrådet): Regeringen fortsätter att vidta åtgärder med anledning av undantagsförhållanden fram till den 13 maj