Mielenterveyttä voidaan tukea työpaikalla

​Työllä on myös monia myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen. Edellytyksenä on, että työ on hyvin organisoitua ja johdettua, työkuormitus on työntekijän työkykyyn nähden sopivalla tasolla ja työntekijä kokee työn mielekkäiksi.

– Työ ja työssäolo voivat myös suojata työn ulkopuolisilta mielenterveyttä uhkaavilta tekijöiltä esimerkiksi silloin, kun yksityiselämän tapahtumat tai olosuhteet kuormittavat, sanoo asiantuntija Päivi Rauramo Työturvallisuuskeskuksesta.

Työntekijän työkykyyn nähden optimaalisella työn mitoituksella on työkyvyttömyyttä ehkäisevä sekä masennuksesta toipumista ja työkyvyn palautumista edistävä vaikutus. Työkykyä ylläpitävän toiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan puitteissa työpaikoilla on perusteltua ottaa painopisteeksi työhyvinvoinnin edistäminen, mielenterveyden tukeminen ja masennuksen aiheuttaman työkyvyttömyyden torjunta.

Tehokkaiden lääketieteellisten hoitotoimenpiteiden ohella on tärkeää, että työpaikoilla tuotetaan ja sovelletaan käytäntöön malleja, joilla tuetaan oireilevan työkykyä ja sairastuneen mahdollisimman nopeaa paluuta työhön.

– Näistä malleista on olemassa suomalaisissa yrityksissä toteutuneita hyviä käytännön esimerkkejä, sanoo Rauramo.

Työnantajan ja työyhteisön tuki ovat hoidon lisäksi masennuksesta toipuvan kannalta ensiarvoisen tärkeitä.

Työturvallisuuskeskuksen palveluryhmä on tuottanut uuden digijulkaisun Työ ja mielenterveys. Aihetta käsitellään myös maksuttomassa webinaarissa 14.10. klo 9 -11. Työpaikkaesimerkkien avulla tutustutaan käytäntöihin, joiden avulla mielenterveyttä voidaan tukea työssä.

Työ ja mielenterveys -julkaisu ja webinaari on tarkoitettu työpaikan johdolle, esimiehille, työsuojeluhenkilöstölle, henkilöstön kehittäjille sekä aiheesta kiinnostuneille työntekijöille.