Medlemscirkulär: Fackförbundet Jyty lämnade strejkvarning för kommunsektorn i huvudstadsregionen

​Med strejkvarningen sätter kommunsektorns huvudförhandlingsorganisationer FOSU och JAU (Jyty och JHL) tillsammans fart på förhandlingarna om kommunsektorns tjänste- och arbetskollektivavtal. Den veckolånga strejk som Fackförbundet Jyty utlyser i Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla inleds tisdagen 3.5.2022 kl. 00.01 och gäller för alla arbetsskift som börjar efter detta. Strejken slutar måndagen 9.5.2022 kl. 23.59. Strejken som Jyty utlyser gäller för alla Jyty-medlemmar som arbetar inom kommunsektorns avtal samt AVAINTES- och SEURETES-avtalen för följande arbetstagare:

OBS! Strejken i huvudstadsregionen skjuts upp med två veckor.
Läs mer!

Helsingfors

•    Helsingfors stad
•    Uppgifter och funktioner som finns på Helsingfors stads område och sköts av Palmia Ab:s anställda
•    Uppgifter och funktioner som sköts av personalen vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och som utförs vid sjukhusen på Helsingfors stads område och vid Helsingfors stads verksamhetspunkter:
– Malms sjukhus
– Haartmans sjukhus
– Mejlans tornsjukhus
– Parksjukhuset
– Diagnostikcentrum
– Tölö sjukhus
– Kirurgiska sjukhuset
– Aurora sjukhus
– Dals sjukhus
– Kliniken för cancersjukdomar
– Mejlans triangelsjukhus
– Ögon- och öronsjukhuset inklusive akutmottagningen för ögonsjukdomar
– Hertonäs sjukhus
– Hud- och allergisjukhuset
•    Stiftelsen för Högholmens djurgård
•    Niemikoti-stiftelsen
•    Backasbrinkens simhall Ab
•    Helsingfors stads bostäder Ab
•    Urheiluhallit Oy
•    Nordsjö idrottshallar Ab
•    Jääkenttäsäätiö
•    Uppgifter och funktioner som sköts av Orton Ab:s arbetstagare som finns på Orton-sjukhusets område i HUS:s sjukhus på Helsingfors, Esbos, Vandas och Grankullas områden

Esbo

•    Esbo stad
•    Uppgifter och funktioner som finns på Esbo stads område och sköts av Palmia Ab:s anställda
•    Uppgifter och funktioner som sköts av anställda vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) och utförs på Jorvs sjukhus och Esbo stads område samt vid Esbo stads verksamhetspunkter
•    Espoon catering oy

Vanda

•    Vanda stad
•    Uppgifter och funktioner som sköts av anställda vid Palmia Ab på Vanda stads område
•    Vantti Oy
•    Uppgifter och funktioner som sköts av anställda vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) på Peijas sjukhus och Vanda stads område samt vid Vanda stads verksamhetspunkter

Grankulla

•    Grankulla stad

Övriga

•    Uppgifter och funktioner som sköts av anställda vid HUS Fastigheter Ab på Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städers områden
•    Uppgifter och funktioner som sköts av anställda vid Puro Tekstiilihuoltopalvelu Oy på Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städers områden
•    HUS IT-förvaltning, uppgifter och funktioner som sköts av de anställda på Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städers områden
•    HUS Lokalcentral, uppgifter och funktioner som sköts av de anställda på Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städers områden
•    HUS Logistik, uppgifter och funktioner som sköts av de anställda på Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städers områden
•    HUS Asvia,  uppgifter och funktioner som sköts av de anställda på Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städers områden
•    HUS Samförvaltning
•    Esboregionens utbildningssamkommun OMNIA, uppgifter och funktioner som sköts av de anställda på Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städers områden
•    HRT – Helsingforsregionens trafik, uppgifter och funktioner som sköts av de anställda på Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städers områden
•    Seure bemanningsföretag Ab, uppgifter och funktioner som sköts av de anställda på arbetsplatser på Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städers områden

Stridsåtgärdernas begränsningar

Utanför stridsåtgärderna avgränsas uppgifter, som kan orsaka fara för medborgares liv, hälsa, säkerhet och egendom.

Utanför stridsåtgärderna avgränsas också socialjourens brådskande uppgifter, medicintillverkning som sker i sjukhusapotek och avdelningsfarmaci för akutvården (till den del den behövs för att skydda liv och hälsa), i läkemedelsförsörjningen cytostatikalaboratorium / ibrukställande av cytostatika, beredskap och jourförråd i läkemedelsförsörjningen, jouren samt akutmottagningen för bashälsovården och munhälsovården, nödvändiga funktioner för bashälsovården och munhälsovården, undervisningsmottagningarna för bashälsovården och munhälsovården, specialtandläkarnas mottagningsverksamhet, veterinärer som arbetar i de kommunala miljövårdsenheterna, sysselsatta och arbetscentraler.

Ansökan om strejkbidrag

Fackförbundet Jyty säkrar sina medlemmars ekonomi genom att betala de medlemmar som deltar i strejken ett strejkbidrag. På förbundets webbsidor kommer också att informeras om anvisningar för ansökan om strejkbidrag. Om strejkbidragets storlek för huvudstadsregionen informeras närmare tidpunkten för strejken. Man kan ansöka om strejkbidrag efter att strejken upphört. Man får strejkbidrag om man anslutit sig som medlem i Jyty senast sju dagar innan strejken inleds.

Strejkrätten är en konstitutionell rättighet – i ett avtalslöst tillstånd finns ingen arbetsfredsplikt

Fackförbundet Jyty och övriga huvudavtalsorganisationer i kommunsektorn har hållit avtalsförhandlingar i kommunsektorn med KT Kommunarbetsgivarna under hela början av året. Något avtal har inte uppnåtts, även om man i kommunsektorn har varit i ett avtalslöst tillstånd ända sedan 1.3.2022. För att få fart på förhandlingarna och uppnå ett avtal har Jyty utlyst strejkvarningar i fyra vågor i tio olika städer.

Läs mer: Strejkrätten är en konstitutionell rättighet

Vad bör man göra till först när strejk hotar?

1) Kontrollera och korrigera vid behov dina kontaktuppgifter i Jytys elektroniska tjänster Jässäri. En länk och inloggningsanvisningar dit finns på Jytys webbsidor.

2) Kontrollera och korrigera vid behov dina arbetsplats-, anställnings- och avtalsbranschuppgifter i Jässäri.
Det är av största betydelse med korrekta och uppdaterade
anställningsuppgifter, så att vi vet vilka alla stridsåtgärderna gäller.
Du kan inte heller ansöka om strejkbidrag ifall dina
arbetsplatsuppgifter är felaktiga i förbundets medlemsregister.

Jyty strävar efter ett löneprogram för låglönebranscherna

Fackförbundet
Jyty strävar efter rejäla löneförhöjningar samt ett mångårigt
löneprogram för låglönebranscherna. För Jyty är det viktigt att alla
branschers arbetstagare får löneförhöjningarna som allmänförhöjningar.
Till de lägsta lönerna vill man ha högre förhöjningar också genom en s k
blandlinjelösning, varvid förhöjningarna för de lägre lönerna betalas
som ett eurobelopp till en viss gräns och först för de högre lönerna
procentuellt.

Dessutom försöker Jyty i förhandlingarna få klara
korrigeringar av bl a arbetstiderna och möjligheterna till
distansarbete. Också personalrepresentanternas position bör förbättras
nu när kommunsektorn står inför förändringar och de nya välfärdsområdena
inleder sin verksamhet i början av år 2023. Familjeledighetsreformen
inverkar också på bestämmelserna i kollektivavtalet.

I
avtalsförhandlingarna representeras personalen av tre
huvudavtalsorganisationer i kommunsektorn, Den offentliga sektorns union
JAU (Jyty och JHL), Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns
utbildade FOSU samt Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation
SOTE. Motparten arbetsgivaren representeras i förhandlingarna av Kommun-
och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

Tilläggsinformation för medlemmarna:

  1. Jytys förtroendemän på arbetsplatserna (kontaktuppgifterna får du från din förening)
  2. Jytys regionala filialer
  3. Jytys intressebevakningsavdelning: tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi, tel. 020 789 3700 (må-to kl. 9–11, fr kl. 10–12).

Svenskspråkig medlemsservice: Maria Sparv, regionombudsman, t. 0400 970 090, epost: maria.sparv@jytyliitto.fi

Följ med avtalsförhandlingarna: