KT, FOSU och JAU uppnådde förhandlingsresultat

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU samt Offentliga sektorns union JAU (JHL och Jyty) har måndagen 6 juni uppnått ett förhandlingsresultat om ett separat avtal som baserar sig på förlikningsnämndens medlingsbud.

Nästa steg är att förhandlingsresultatet förs över till behandling av förhandlingsparternas styrelser. Om innehållet berättas ifall alla organisationers styrelser godkänner förhandlingsresultatet.

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU
Offentliga sektorns union JAU

Läs mer om kommunsektorns avtalsförhandlingar:

Avtalsförhandlingarna 2022