Kommunbranschens kollektivavtalsförhandlingar har avbrutits – JHL, FOSU och Jyty kräver ansvarstagande

Kommunbranschens kollektivavtalsförhandlingar har avbrutits som följd av Tehys och Supers orealistiska krav.

De
övriga löntagarorganisationerna som deltar i kommunbranschens
kollektivavtalsförhandlingar anser att detta är oansvarigt. Vid
förhandlingarna har det förekommit ett minimierbjudande enligt vilket
löneförhöjningarna skulle hålla samma nivå som för industrin och
exportbranscherna.

JUKO, JHL och Jyty (förhandlingsunion JAU) samt KT har föreslagit
klara lösningar vid förhandlingarna, men samförstånd har inte uppnåtts.
De övriga löntagarorganisationerna anser att förhandlingarna borde
fortsätta så att den offentliga sektorn skulle garanteras arbetsfred.

JUKO och JAU anser att ett tvåårigt avtal och tillräckliga
löneförhöjningar skulle ha inneburit uppskattning för den offentliga
sektorns arbetstagare.

– Vi vill lugna ner arbetsmarknadssituationen. I
nuläget är det den enda ansvarsfulla lösningen. Situationen är
fullkomligt oskälig för den offentliga sektorns arbetstagare.

Mer information:

Offentliga sektorns union JAU
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, ordförande Maija Pihlajamäki, 0400 537 756

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU
Styrelseordförande Olli Luukkainen 0500 652 872
Verksamhetsledare Maria Löfgren, 040 568 2798