Jytys medlemmar till arbetskonflikt i avtalsbranschen för energibranschens funktionärer 1.2.2020

De Jyty-medlemmar som hör
till kollektivavtalen för energibranschens funktionärer deltar i
strejken med Fackförbundet Pro rf och Finlands Maskinbefälsförbund rf.
Strejken börjar i skilt nämnda företag 1 februari kl. 00.00 och slutar 8
februari kl. 23.59.

Dessutom träder ett övertidsförbud i
kraft 1.2.2020 kl. 00.00. Övertidsförbudet är i kraft tills man uppnått
ett förhandlingsresultat om villkoren i ett nytt kollektivavtal.

Kollektivavtalsförhandlingar
för energibranschens funktionärer har hållits sedan december 2019. I
förhandlingarna har de viktigaste sakerna varit avlägsnandet av
kiky-timmarna utan lön samt en lönelösning som kan tillämpas på
energibranschens verksamhetsmiljö. Förhandlingarna har inte alls
framskridit och arbetsgivarna förutsätter en fortsättning på
kiky-timmarna utan lön.

Fackförbundet Pro och Finlands
Maskinbefälsförbund avtalade med ett separatprotokoll om ibruktagande av
kiky-timmarna i samband med konkurrenskraftsavtalet år 2016 och
timmarna skrevs inte in i kollektivavtalet. Grunden för kiky-timmarna
har alltså försvunnit, för en del av löntagarna har redan blivit av med
dem i andra branschers förhandlingar.

Offentliga och privata
sektorns funktionärsförbund Jyty har med ett skilt anslutningsprotokoll
anslutit sig till kollektivavtalen för energibranschens funktionärer,
vilket Fackförbundet PRO och Finlands Maskinbefälsförbund har förhandlat
fram.

Strejken inleds 1.2.2020 kl. 00.00 och slutar 8.2.2020 kl. 23.59 i följande koncerner:

Helen Oy                                                            Helsingfors
Helen Sähköverkko Oy                                      Helsingfors
Tampereen Sähkölaitos Oy                               Tammerfors
Tampereen Vera Oy                                          Tammerfors
Tampereen Sähköverkko Oy                            Tammerfors
Vantaan Energia Oy                                          Vanda
Vantaan Energia Sähköverkot Oy                     Vanda
Turku Energia Oy                                              Åbo
Turku Energia Oy -Åbo Energi Ab                    Åbo
Turun Seudun Energiatuotanto Oy                   Åbo
Turku Energia Sähköverkot Oy                        Åbo

Arbetskonflikten
gäller inte arbete som utförs för att säkra människoliv och hälsa,
arbete som utförs på den egna företagshälsovårdsstationen, eller arbete
som utförs i företagets fabriksbrandkår.

Förhandlingarna om kollektivavtalet fortsätter 22.1.2020.

Tilläggsinformation i Jyty:

Arbetsmarknadsombudsman Veli Vähämäki, tel. 020 789 3717
Organisationsdirektör Ari Sauros, tel. 0400 343 424

* Jyty representerar ungefär 50 000
tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners,
församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 84 procent
kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i
STTK.