Jytys budskap till budgetmanglingen: Samarbetsförhandlingsspiralen i kommunerna bör avbrytas

Offentliga
och privata sektorns funktionärsförbund Jyty kräver att regeringen som samlats
till budgetmangling med fast hand avbryter kommunernas samarbetsförhandlingsspiral
som en följd det svaga ekonomiska läget. Skattelösningarna som inverkat på
kommunekonomin och de senaste årens nedskärningar av statsandelar har lett till
att många kommuner och samkommuner inte klarar av sina lagstadgade uppgifter
med den nuvarande finansieringen. Det gångna året har visat att den ekonomiska
krisen har konkretiserats framför allt som ökade samarbetsförhandlingar.

Enligt
Jytys ordförande Maija Pihlajamäki är regeringsprogrammets centrala mål för den
påbörjade regeringsperioden att höja sysselsättningsgraden till 75 procent.
”Det känns mer som tragikomiskt och som tomma ord i en situation där
samarbetsförhandlingar och uppsägningar är dagliga nyheter i såväl den
offentliga som den privata sektorn. I den offentliga sektorns nedskärningar har
personalgrupperna som arbetar i speciellt kommuners och samkommuners
stödtjänster hamnat i eldlinjen.”

”Som
exempel kan nämnas drygt tjugo kommuner och samkommuner som just nu håller
samarbetsförhandlingar eller har hållit dylika under sommaren (Läs mer: Samarbetskarusellen
i farten
). Också nedskärningen av den tredje sektorns stödeuron tvingar
många föreningsarbetsgivare i branschen in på samarbetsförhandlingarnas och
till och med uppsägningarnas väg. Den stora frågan är dessutom hur den
öronmärkta avkastningen för just den tredje sektorn från Veikkaus utvecklas i
och med den planerade penningspelsreformen.”

Vid
uppgörandet av konkurrenskraftsavtalet år 2016 utgick den dåvarande Sipiläs
regering från att kommunsektorns arbetsplatser säkras om kommunernas ekonomi
blir negativ. Regeringen har bytts ut och problemen som behöver lösas skjuts nu
över på den nya regeringen.

Utöver
minskningen av statsandelar har kommunernas och samkommunernas kris fördjupats
på grund av en minskad skatteintäkt som en följd av
semesterpenningsnedskärningen som ingick i konkurrenskraftsavtalet.

Kommunförbundet
har räknat ut att 196 kommuner gjorde ett negativt resultat ifjol, medan
motsvarande siffra för 2017 var 55. Prognosen för detta år visar att 180 kommuner
uppfyller gränsvärdeskriteriet för en kriskommun i enlighet med
kommunskatteprocenten. Det kommande året ser ännu sämre ut utan friska
förhöjningar av kommunskatteprocenten.

Enligt
Jytys ordförande har man i kommunerna under de senaste åren hamnat i en allt
mer utmanande situation på grund av att det blivit allt svårare att förutsäga
intäkterna från kommunalskatten. Jyty kräver sådana förnyelser av
skatteredovisningssystemet som skulle förbättra ett pålitligt förutsägande av
skatteintäkterna och på så vis också uppgörandet av budgeter.

De gångna
åren har enligt Pihlajamäki visat att kommunernas talko för att göra sig av med
normerna var en flopp.

”Det minsta
regeringen kan göra är att anvisa kommunernas konton en full finansiell
kompensation för de nya uppgifterna man för över på dem. De nya uppgifterna är
inte obetydliga, för exempelvis återinförandet av den subjektiva dagvårdsrätten
och förlängningen av läropliktsåldern, vilka i sig är bra beslut, medför extra
kostnader som inte är små och bara står och väntar bakom hörnet.”

Pihlajamäki
påpekar att kostnaderna för social- och hälsovårdssektorn enligt
Statistikcentralen ökar dramatiskt, enligt prognosen 77 % till år 2030. Under
samma period ökar åldringsbefolkningens antal med nästan en tredjedel. År 2030
uppskattas andelen över 75-åringar vara ungefär 300 000 fler än år 2017,
alltså nästan 800 000.

”Under
samma tid går i kommunerna på årsnivå ungefär ett par tusen av vårdpersonalen i
pension medan runt tusen nya per år blir klara för arbetslivet. En dylik
skriande personalbrist ställer extremt tuffa krav på bl a branschens
utbildningssatsningar.”

Jytys
ordförande varnar för en situation där man i genomförandet av exempelvis
vårdardimensioneringen från hemvården som lider av arbetskraftsbrist skulle ta
vårdare till dygnetruntvården på anstalter. Genom dylika aktioner förbättras
åtminstone inte åldringstjänsternas helhet.

Pihlajamäki
betonar att inga vallöften förverkligas, som vi har sett, genom att man lovar
att skriva dem i lagen. ”Kommunernas grund- och välfärdstjänster fås inte i
skick på annat sätt än genom euron. Kommunernas statsandelar är i detta
avseende grunden för allt.”

Tilläggsinformation:
ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756,
maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar
ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners,
samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 84
procent kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund
i STTK.